Beantwoording raadsvragen D66Velsen over de participatieraad

Omdat wij bijzonder veel belang hechten aan een goed werkende participatieraad en een goede communicatie naar onze inwoners toe, heeft D66Velsen in november een aantal vragen aan het college gesteld over de stand van zaken en ontwikkelingen sinds de installatie van de participatieraad in april 2018.

Uit de beantwoording kunnen we opmaken dat de participatieraad zich nog in een opstartfase bevindt, waarbij kennismaking, verdieping, kennisverbreding, de wijze van communiceren en visieontwikkeling onderwerpen zijn die zij bespreken tijdens hun maandelijkse bijeenkomsten alvorens zij naar buiten treden. Op 31 januari is de participatieraad ‘gast van de raad’, wordt er een bijeenkomst georganiseerd met de ambtenaren van het Sociaal Domein en organiseren de IJmondiale participatieraden in het voorjaar van 2019 een regionale bijeenkomst voor gemeenteraadsleden, wethouders en medewerkers van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen aldus het college. Het doel is te informeren over de voortgang op zowel lokaal als regionaal gebied en hierover in gesprek te gaan. D66Velsen vindt wel dat de informatievoorziening hierover veel beter moet.

Terecht onderschrijft het college onze aanbeveling om actueler te communiceren over de participatieraad en eventuele andere (advies)commissies. En gelukkig zal de informatie op de (net nieuw gelanceerde) gemeentelijke website nu worden geactualiseerd, zodat de informatie ook aansluit op de werkelijkheid.

Bekijk hier de antwoorden van het college op de door ons gestelde vragen