Apart elektronisch stemhokje voor blinden en slechtzienden

Blinden en slechtzienden krijgen in Velsen geen apart elektronisch stemhokje op het gemeentehuis. Dat liet burgemeester Dales althans weten na vragen van Els Zorgdrager van D66Velsen.

De fractie van D66Velsen was teleurgesteld over de beantwoording van de vragen. Iedereen in Nederland heeft het recht om zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, je stem uit te brengen. D66Velsen vindt het belangrijk dat dit voor blinden en slechtzienden niet anders is.

Zelfstandig kunnen stemmen is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Het recht om je stem in het geheim te kunnen uitbrengen is bovendien vastgelegd in de Kieswet. Daar ging het college aan voorbij. Mensen die visueel gehandicapt zijn kunnen nu niet zonder behoud van hun stemgeheim, hun stem uitbrengen. Het college gaf aan dat de gemeente nog nooit een verzoek had gekregen van blinden en visueel gehandicapten om stemapparatuur voor blinden en slechtzienden aan te schaffen. Voor D66Velsen was dit wel wat kort door de bocht, je kunt immers ook zelf inventariseren of er behoefte is, in plaats van verwachten dat er een verzoek komt. Bovendien is de elektronische steminrichting niet alleen voor blinden en slechtzienden. Ook mensen die dyslectisch zijn en laaggeletterden hebben voordeel van deze steminrichting.

Donderdag 14 maart jl. heeft Els Zorgdrager namens D66Velsen een kennismakingstraining mee mogen maken die door de gemeente Haarlem werd georganiseerd. Tijdens de laatste verkiezing hebben in Haarlem 13 blinden en slechtzienden gebruik gemaakt van de elektronische steminrichting. Dat is voor de eerste keer dat de mogelijkheid wordt geboden een goed bereik, ander gemeenten die al langer gebruik maken van deze mogelijkheden bereiken steeds meer mensen met een visuele beperking.

Daarom heeft D66Velsen een motie ingediend, welke is aangenomen, om het ook in Velsen mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking, laaggeletterden en mensen die dyslectisch zijn hun stemgeheim kunnen behouden. Want een visuele beperking hoeft hiervoor geen beperking te zijn. D66Velsen streeft naar een blindvriendelijke gemeente!
Bekijk hier de motie