Amendementen op APV helaas verworpen

De laatste vergadering van de raad op donderdag 20 december lag de nieuwe APV ter besluitvorming voor. Deze Algemene Plaatselijke Verordening regelt op lokaal niveau zaken op het gebied van milieu, gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving die niet landelijk geregeld zijn in wetgeving. De APV was behoorlijk opgeschoond en ontdaan van allerlei onnodige wetgeving. D66Velsen diende wel twee amendementen in.

De eerste ging over houtrook. Met enige regelmaat ontvangen wij signalen van mensen die erg veel overlast ondervinden van houtrook door open vuur in de tuin. Het gaat dus niet om open haarden, daar is al regelgeving voor, maar vuurkorven en dergelijke. In de nieuwe APV werd verwezen naar bestaande wetgeving door geuroverlast. Bij meerdere malen melden kan er dan ingegrepen worden.

Houtrook is echter meer dan geuroverlast en is ook schadelijk voor de volksgezondheid. Denk ook aan mensen die astma hebben en hier al in een omgeving wonen die niet prettig is voor de luchtwegen. Bovendien maakte een inspreker ons opmerkzaam dat bij open vuur op het strand wel direct ingegrepen kon worden, maar bij tuinen gek genoeg niet. Deze inspreker vroeg dus om dezelfde tekst bij beide artikelen.

Ondersteund door ChristenUnie Velsen heeft D66Velsen daartoe een amendement ingediend. Dit werd echter alleen verder nog gesteund door de SP. De andere partijen lieten zich door het college overtuigen dat dit niet nodig was en verwezen o.a. naar de civiel rechterlijke weg. Deze is echter duur en dus niet toegankelijk voor iedereen en wordt door een erkend instituut als RIVM niet als oplossing gezien. D66Velsen zal zich, ondanks het verwerpen van het amendement door een meerderheid van de raad, blijven inzetten voor het welzijn van onze inwoners.

Een tweede amendement wat D66Velsen indiende ging over het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van rookvrije gebieden. Nu sportverenigingen speeltuinen en dergelijke steeds meer rookvrije gebieden worden, wil je voorkomen dat mensen en vooral kinderen zich door de rook een weg moeten banen naar die rookvrije omgeving. Bovendien had de raad op initiatief van D66Velsen al eerder een motie aangenomen om de ingangen van het gemeentehuis en de sporthallen rookvrij te maken, maar was het invoeren daarvan praktisch moeilijk.

De APV had daar een kans toe kunnen bieden. Daarom diende D66Velsen een amendement daartoe in. Omdat dit nieuwe wetgeving is en er mogelijk tegenstrijdige wetgeving (vooralsnog) in de Tabakswet staat, is niet geheel zeker of dit stand houdt voor de rechter. Andere gemeenten zijn er echter ook mee bezig en er zal waarschijnlijk jurisprudentie nodig moeten zijn voordat dit duidelijk wordt.

Een en ander past tevens ook prima bij het preventieakkoord roken, met als doel een rookvrije generatie. Helaas toonde het college niet de durf om dit experiment aan te gaan en raadde het amendement af. Dit amendement kreeg vervolgens naast onszelf enkel steun van de SP. Een gemiste kans volgens D66Velsen. Besturen is soms ook gewoon lef tonen!