Met een amendement op initiatief van Joanna van der Zanden wordt er alsnog zorgvuldig gekeken naar de maatschappelijke impact van het verplaatsen van activiteiten in de Hofstede naar MFA en de samenhang van het programma.

Succesvol programma

In de Hofstede organiseren zo’n 70 vrijwilligers onder de vlag van Stichting Welzijn Velsen al jaren vele activiteiten voor met name ouderen in Velserbroek. Onderdeel van het succes is dat er veel kwetsbare ouderen in de woningen boven de Hofstede wonen die zelfstandig kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Maar de Hofstede huist o.a. ook een fanatieke biljartvereniging met clubleden uit heel Velserbroek en er wordt wekelijks gekookt voor zeker 40 inwoners. Met de vele activiteiten is het er niet alleen gezellig, er wordt ook eenzaamheid bestreden en zowel deelnemers als vrijwilligers voelen zich betrokken.

MFA Velserbroek

Aan deze situatie lijkt met de komst van een Multi Functionele Accommodatie Velserbroek (MFA) – een uitbreiding van de bestaande bibliotheek – een einde te komen. Stichting Welzijn Velsen wil de activiteiten in de MFA gaan organiseren en een grotere doelgroep bereiken. De MFA moet een levendige plek worden waar veel inwoners gebruik van gaan maken.

Het lijkt logisch om de activiteiten in de Hofstede te verplaatsen naar de nieuwe MFA. Het ligt aan de overkant van de Hofstede en twee locaties aanhouden kost te veel geld. Echter bleek tijdens de sessie over het vrijmaken van budget voor de verbouwing van de MFA dat hier nog wel een aantal onduidelijkheden waren. Zo was er geen impactonderzoek gedaan naar de overplaatsing en bleek dat voor een aantal activiteiten helemaal geen ruimte zal zijn in de MFA. Ook was er pas twee weken voor de raadsessie met de vrijwilligers en deelnemers gesproken en had er geen participatie plaatsgevonden.

Welzijn gaat over mensen

Op de technische vragen die Joanna van der Zanden stelde over de activiteiten die Stichting Welzijn Velsen in MFA zou gaan organiseren kwamen zeer algemene antwoorden. Met een onbevredigend gevoel ook over de uitkomst van de sessie (besluitrijp een toezegging van de wethouder dat er beter gecommuniceerd zou worden) besloot Van der Zanden een motie aan te kondigen. Want het mag niet zo zijn dat er van bovenaf besloten wordt dat een goed lopend programma overgeplaatst wordt zonder naar de samenhang ervan te kijken en de betrokkenen gehoord te hebben. Welzijn zou eerst over mensen moeten gaan, dan pas over stenen.

De motie werd uiteindelijk een breed gedragen amendement (met constructieve bijdrage van Velsen Lokaal, CU en PVDA) met de volgende opdracht aan het college en punten toegevoegd aan het raadsbesluit MFA Velserbroek:

  • Het college samen met Stichting Welzijn Velsen en Zorgbalans een maatschappelijke impact analyse te laten maken van het verplaatsen/afstoten/sluiten van de activiteiten in De Hofstede en daarbij o.a. de gevolgen mee te nemen voor de inzet van vrijwilligers en het voortbestaan van activiteiten die met elkaar samenhangen
  • Het college te verzoeken de vrijwilligers, deelnemers van de activiteiten en bewoners van de Hofstede te betrekken bij de maatschappelijke impact analyse en bij het verkennen van oplossingen en richtingen.
  • Het college te verzoeken naar aanleiding van deze analyse verschillende oplossingen en richtingen uit te werken met een kostenplaatje en deze voor de zomer aan de raad voor te leggen.