Afscheid van Marc Hillebrink, Teresa Da Silva Marcos en Hulya Kat

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft D66Velsen 5 zetels weten te halen. Daarmee zijn we duidelijk te tweede partij van Velsen. Daar willen we allereerst onze kiezers hartelijk voor bedanken!

De uitslag van de verkiezingen heeft gevolgen voor de samenstelling van onze fractie. Eerder, in januari van dit jaar, nam Hulya Kat al afscheid van de Velsense raad om zich zo volop te kunnen richten op haar kandidatuur voor D66 in Amsterdam. Tijdens de afscheidsraad van 28 maart hebben ook Marc Hillebrink en Teresa Da Silva Marcos afgezwaaid als raadsleden. Marc ontving zelfs een koninklijke onderscheiding voor zijn 12 jaar inzet als raadslid in Velsen.

We willen Hulya, Marc en Teresa alle drie heel erg bedanken voor hun inzet en bevlogenheid in de afgelopen raadsperiode. Als grootste partij van Velsen hebben we mede dankzij de kennis en expertise die zij meebrachten veel voor elkaar kunnen krijgen!