Werken in Veenendaal

Werk is meer dan alleen een inkomen verdienen. Het zorgt ervoor dat je jezelf ontwikkelt, dat je zelfvertrouwen groeit en dat je andere mensen leert kennen. We willen dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen in de maatschappij. Daarom moet de gemeente maximale ruimte en kansen bieden. Vooral degenen die lang worden uitgesloten van mogelijkheden tot participatie willen we perspectief bieden.

Beeld: iStock

Mensen die dichtbij hun werk wonen hebben vaak een gezondere werk-privébalans en het ontlast de druk op de infrastructuur. We willen daarom dat Veenendaal een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor ondernemers. Een fijne plek om te werken is niet alleen een mooie werkplek, maar ook de aanwezigheid van horeca, een plek om te sporten en een korte reistijd van werk naar huis en v.v. Ook willen we dat Veenendaal een bruisende binnenstad heeft waar mensen graag zijn.

Fijne plek voor ondernemers

D66 Veenendaal zet zich in om het lokale kleinbedrijf en duurzame lokale werkgelegenheid te stimuleren door het starten van een ‘koop lokaal’ actie. Hierbij moet de gemeente zoveel mogelijk lokaal inkopen en daarnaast inwoners en andere organisaties in de gemeente aanmoedigen om zoveel mogelijk lokaal te kopen.

FoodValley is een merk waarvan onze ondernemers en inwoners kunnen profiteren. De verdere ontwikkeling moet meer focus hebben en tastbaar worden voor de inwoners en ondernemers. De agenda van FoodValley moet beperkt worden tot duurzame economische ontwikkeling, kennis en slimme mobiliteit. Werkgelegenheid in de regio zorgt ook voor lokale banen voor Veenendalers. Daarnaast willen wij dat FoodValley ook voor de inwoners en bezoekers zichtbaar wordt door ontwikkeling van ‘Made in FoodValley’ streekproducten en concepten die door ondernemers in de regio aangeboden worden.

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen vindt er zowel nationaal maar ook lokaal steeds meer branchevervaging of – vervlechting plaats. Denk bijvoorbeeld aan de autobedrijven die in 2030 alleen nog elektrische auto’s mogen verkopen en nu al elektrische fietsen gaan verkopen, maar ook andersom. Of een drankje bij de kapper. Dit betekent dat bestemmingsplannen flexibel zullen moeten zijn cq aangepast dienen te worden om deze ondernemers tegemoet te komen.

Bruisende binnenstad

Wij staan naast de ondernemers in de binnenstad. We willen dat de gemeente samen met hen kijkt naar wat wél mogelijk is, bijvoorbeeld door het afschaffen van trage vergunningsaanvragen en stroperige processen. Zo transformeren we de binnenstad snel en daadkrachtig naar een toekomstbestendig, levendig centrum.

Door een werkdag en -plek flexibeler in te delen is er meer ruimte voor een goede werk-privébalans. Ook kan het inspiratie en nieuwe samenwerkingen opleveren. Denk aan start-ups die een plek krijgen in het kantoor van een groter bedrijf. Of werkgevers die medewerkers in kleinere groepen laten werken in de gemeente waar ze wonen. Dat maakt werken niet alleen flexibeler, maar het zorgt er ook voor dat stadscentra tijdens kantooruren een levendige plek zijn. Bovendien hoeven inwoners daardoor minder ver te reizen naar hun werk.

  • Zoveel mogelijk mensen werken en doen mee in de maatschappij. Veenendaal is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers.
  • We stimuleren ‘Koop lokaal’ initiatieven.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen en trends vragen om flexibiliteit van bestemmingsplannen en meedenken van gemeente met ondernemers.
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld en maakt werk van een inclusieve en diverse organisatie.
  • Regionale samenwerking (o.a. FoodValley) benutten voor o.a. leerwerkplekken en stages.

D66 Veenendaal wil dat de gemeente actief samenwerkkantoren en ontmoetingsruimten helpt realiseren in en rondom de binnenstad.
Om de binnenstad echt levendig te maken zouden we ook graag recreatiegelegenheden zoals een bioscoop of nachtclub in Veenendaal zien. Wanneer er aanvragen van ondernemers komen voor dit soort bedrijven zal D66 Veenendaal deze steunen.

We zijn voorstander van meer evenementen; deze zijn – zeker in combinatie met koopzondagen – van belang voor een levendig centrum. Uiteraard is uitbreiding van diverse soorten horeca ook van belang voor een aantrekkelijke en dynamische binnenstad.

D66 Veenendaal wil dat de verschillende soorten bedrijven in de binnenstad meer gemengd worden dan nu. Dus winkels, lunchzaakjes, koffietentjes en sportgelegenheden in dezelfde straten, zodat er een meer aantrekkelijke, afwisselende en dynamische binnenstad ontstaat.

Een baan voor iedereen

Om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen, gaan we de regionale samenwerking vergroten om meer leerwerkplekken en stages te creëren; binnen FoodValley wordt dit al succesvol gedaan. D66 Veenendaal wil dat de gemeente onderzoekt hoe de werkwijze op dit gebied binnen FoodValley ook gebruikt kan worden voor andere bedrijvensectoren.

D66 Veenendaal wil dat de gemeente een leidende en voorbeeldrol speelt bij het creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij gemeentelijke werving en aanbestedingen moet waar mogelijk het aannemen van Veenendaalse werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geprioriteerd.

Arbeidsdiscriminatie is absoluut onacceptabel. Er moet aandacht zijn voor zowel duidelijke als minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie. Wij streven naar een gemeente waarin iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, dezelfde kansen krijgt. De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven en werk maken van een inclusieve en diverse organisatie.

De energietransitie brengt ook nieuwe werkgelegenheid met zich mee. De beschikbaarheid van geschoold personeel in de installatie-, bouw- en adviesbranche is te laag om deze aan te kunnen. Dat biedt kansen voor Veenendaal waar relatief veel mensen wonen die praktisch geschoold zijn. Wij willen bedrijven en onderwijsinstellingen stimuleren om werknemers om- en bij te scholen om de energietransitie uit te kunnen voeren.

Lees verder