Veilig en Schoon Onderweg

Bereikbaarheid van mensen en bedrijven is belangrijk voor de economie en voor het sociaal verkeer. Maar verkeer is vaak ook vervuilend of gevaarlijk. Verkeer en vervoer vragen dan ook om belangrijke afwegingen, waarbij D66 die keuzes zal maken die Veenendaal bereikbaar en mobiel houden én duurzaam, schoon, veilig en toekomstbestendig zijn; waardoor Veenendaal leefbaar blijft voor haar inwoners. Leefbaarheid en bereikbaarheid dienen in balans te zijn.

Beeld: pxhere

De auto neemt nog steeds de helft van de straatruimte in beslag. D66 Veenendaal ziet voor de auto minder plek in onze gemeente. Deze ruimte geven we liever aan mensen en spelende kinderen om te sporten of te wandelen. Dit kan mogelijk gemaakt worden door het verder stimuleren van fietsnetwerken, OV en deelmobiliteit

Fietsstad Veenendaal

In 2020 is Veenendaal uitgeroepen tot fietsstad van Nederland, een titel waar we trots op zijn. De fiets is in Veenendaal ook het makkelijkst te gebruiken vervoermiddel. We zorgen ervoor dat we fietsen in Veenendaal nog aantrekkelijker maken. Door middel van fietssnelwegen binnen Veenendaal, en naar omliggende plaatsen zoals Wageningen, Rhenen en Ede.

Om fietsstad te blijven willen we investeren in betere West-Oost-verbindingen. De Rondweg-West is voor fietsers op slechts 1 plek verkeerslicht vrij te kruisen. Dit kan slimmer bijvoorbeeld door fietsers vaker groen te geven in de verkeerscyclus of door te experimenteren met ‘alle richtingen tegelijk groen’, zodat links afgaand fietsverkeer op de Rondweg niet twee keer hoeft te wachten.

Wegen binnen de bebouwde kom die 50km/u zijn moeten vrij liggende fietspaden hebben. Op dit moment is dit nog niet overal het geval, zoals op de Monding, de Vondellaan en de Componistensingel. We begrijpen dat deze wegen 50-wegen zijn, maar dat betekent wat ons betreft wel dat hier fietspaden aangelegd moeten worden.

Op dit moment wordt nog niet écht gekozen voor fietsers; het is met de auto makkelijker om te parkeren en in de Corridor boven te komen dan voor fietsers. Garages voor auto’s kunnen ook omgebouwd worden om (deels) te gebruiken voor fietsparkeren.

Minder auto’s

Bij nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte kiest D66 Veenendaal voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen. De meeste autobezitters hebben een auto die voor 90% van de tijd stilstaat. Dat neemt veel ruimte in beslag in buurten en wijken. We begrijpen de wens om dichtbij te parkeren maar kiezen voor een straatbeeld waar auto’s, na het uitladen van de boodschappen, op kleine afstand in buurtgarages, -parkeergarages geparkeerd staan. Zo blijft er op straat ruimte voor de groepen voor wie die straat bedoeld is.

  • Minder ruimte voor auto’s, en meer ruimte voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen.
  • Een balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid voor onze inwoners is belangrijk. Meer openbare elektrische laadpalen.
  • OV verbeteren door frequentie van bus en trein te verhogen en mogelijkheden uitbreiden, bijv. lightrail.

De verbreding van de Rondweg-Oost is uitgesteld nadat uit onderzoek is gebleken dat bij verbreding een toename zal plaatsvinden van stikstofneerslag op het natuurgebied Binnenveld. Wat ons betreft blijft het uitgangspunt dat er een balans zal moeten zijn tussen leefbaarheid en natuurwaarden en bereikbaarheid voor onze inwoners. Het gevolg van een tweebaans rondweg is het aantrekken van verkeersstromen die er nu nog niet zijn. Dat is dus geen oplossing voor het beperken van drukte. We willen de verbreding ondersteunen door het nemen van maatregelen die doorgaand verkeer ontmoedigen: snelheid aanpassen is daar een voorbeeld van.

De Rondweg-Oost is niet alleen een ontsluitingsweg voor Veenendaal-Oost, maar het heeft ook het karakter van een grote doorgaande weg die de Betuwe met de A12 verbindt. D66 Veenendaal wil dat de gemeente samen met de regio en provincie het verkeer op een ander wijze om Veenendaal heen zal leiden. Verder willen we verkennen hoe inwoners van Veenendaal-Oost op een alternatieve manier hun wijk uit kunnen rijden.

De Rondweg-West is ingericht als 70-weg, waar 50 is toegestaan. Het is vanuit een verkeersveiligheid oogpunt wenselijk te kijken of de gemeente Veenendaal de weg kan inrichten naar een 50-weg. D66 Veenendaal wil dat er een groene golf op de Rondweg-West komt.
De hoeveelheid pakketbezorgingen is fors gestegen. Dat legt druk op de ruimte in Veenendaal en is vaak ook vrij vervuilend. Busjes rijden door Veenendaal om pakketjes af te leveren en iedere bezorgservice met zijn eigen vervoer. Dit kan slimmer, bijvoorbeeld door het inrichten van hubs rondom Veenendaal en door leveringen vanuit daar één keer op een dag te laten doen door emissievrije voertuigen.

D66 Veenendaal wil dat de gemeente het gebruik van een elektrische auto zoveel mogelijk gaat stimuleren door meer openbare elektrische laadpalen te plaatsen en niet alleen op aanvraag van inwoners.

OV waardoor je de auto kunt laten staan

Om het eigen autobezit te ontmoedigen is het nodig naar de OV-situatie te kijken. De aansluitingen richting Utrecht is de meest gebruikte. In de nieuwe dienstregeling wordt de aansluiting naar Driebergen een kwartierdienst. We pleiten ervoor om bij de NS aan te dringen op een kwartierdienst ook naar Veenendaal-Centrum.

De lightrail verbinding tussen Amersfoort en Veenendaal is eerder al eens onderzocht en toen niet van de grond gekomen, hoewel de meeste Veenendalers positief waren. D66 Veenendaal pleit voor een onderzoek of deze verbinding alsnog uitgevoerd kan worden.

De verbinding richting hogescholen en universiteiten in Arnhem en Nijmegen is ingewikkelder; alleen De Klomp biedt deze aansluiting. Snellere (bus-)verbinding vanuit wijken en het centrum van Veenendaal richting De Klomp zal de vervoersbewegingen op dit station versterken en het station behouden als intercity-stop.


Lees verder