Veenendaal in beweging

Beweging en sport zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Je voelt je fit en zorgt voor je lichaam. Daarnaast heeft samen sporten ook grote positieve effecten op je mentale gezondheid. Sport verbindt en zorgt voor entertainment. Je hoeft niet te sporten om aan een gezonde dosis beweging te komen. Regelmatig wandelen door je buurt is ook goed voor lichaam en geest.

Beeld: D66

We willen daarom een buitenomgeving die stimuleert om actief te zijn en die voor iedereen toegankelijk is. Sport verbindt; mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle geweldige vrijwilligers kent Veenendaal een rijk sportverenigingsleven en zijn er veel sportieve maatschappelijke initiatieven. We zijn blij met een initiatief zoals Team Veenendaal dat lokale sporters helpt bij hun ambitie en doelen in de (top-)sport. We koesteren en ondersteunen dit graag.  

Sport voor iedereen

Wij willen dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om hun zwemdiploma te halen.  Het schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd en scholen krijgen de keuze hieraan mee te doen.

Sport dient voor iedereen toegankelijk te zijn en iedereen moet zich veilig kunnen voelen om mee te doen. D66 Veenendaal wil dat de gemeente Veenendaal een actieplan maakt, samen met lokale partners als Sportservice Veenendaal en verenigingen, om discriminatie te beperken en aan te pakken.

Sportfaciliteiten in de nabije omgeving maken sport toegankelijk. Voor recreatie in de eigen buurt zijn parken en groene ruimten van groot belang. Kinderen moeten al vroeg de ruimte hebben voor spel en beweging. D66 Veenendaal wil dat er in iedere buurt veilige speelplekken voor kinderen zijn.

  • Wij willen dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om hun zwemdiploma te halen.
  • Sport dient voor iedereen in de nabije omgeving toegankelijk en veilig te zijn.
  • Een buitenomgeving die stimuleert om actief te zijn en die voor iedereen toegankelijk is, is van belang.
  • Wij pleiten voor een beweeglint door heel Veenendaal heen, maar ook een outdoor-gym voor senioren.
  • Talentontwikkeling in de sport is maatwerk. Het stimuleren en faciliteren van (potentiële) topsporters is belangrijk.

Steeds meer Veenendalers sporten in de openbare ruimte bijvoorbeeld door te hardlopen of te bootcampen. Wij willen dat sporten en bewegen daarom direct bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen wordt en dat de gemeente hierover afspraken maakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Veenendaal heeft nu meerdere groene gebieden waar volop gesport kan worden. Om sporten in de openbare ruimte nog toegankelijker te maken wil D66 Veenendaal dat er een beweeglint wordt aangelegd die de verschillende groene gebieden met elkaar verbindt. Dit zou een aantrekkelijk route moeten zijn voor wandelaars en hardlopers waarop een beweegparcours wordt aangelegd.

Meer Veenendalers aan het bewegen

Sport en beweging zijn ook – of juist voor – senioren van groot belang. Het zelfstandig boodschappen kunnen doen, fietsen, de hond uitlaten of überhaupt zelfstandig kunnen leven en mobiel blijven vergroot je leefomgeving en gaat vereenzaming tegen. D66 Veenendaal wil een outdoor gym speciaal voor senioren op een openbare plek.

Buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen op het gebied van sport en cultuur vormen een belangrijke schakel in de buurt. Ze bieden jongeren een leuke en gezonde activiteit, maar ook structuur. Daarnaast kunnen ze helpen om hun talent te ontplooien. D66 Veenendaal wil blijven inzetten op deze vorm van ondersteuning aan alle inwoners van Veenendaal.

Grote sportevenementen zoals de Veenendaal-Veenendaal wielerronde en de triatlon zijn goed voor Veenendaal. Ze stimuleren de lokale economie en inspireren inwoners om zelf meer te bewegen. Wij willen dat de huidige evenementen waar nodig gefaciliteerd worden door de gemeente en dat nieuwe initiatieven worden gestimuleerd.


Lees verder