Een Veenendaal met karakter

Of je nu houdt van films, hiphop muziek of musea, cultuur verrijkt je. Het geeft energie, inspiratie en het toont zaken vanuit een ander perspectief. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en zo de cohesie tussen verschillende groepen te versterken.

Beeld: D66

Cultuur verbindt, zet aan tot reflectie en is een inspiratiebron voor iedereen. Ook versterken culturele organisaties en activiteiten zoals pop-up muziekpodium Vlow de lokale economie. Want als er mensen naar Veenendaal komen omdat daar iets te beleven valt, levert dat ook inkomsten op voor horeca en winkels. Om al deze redenen wil D66 Veenendaal dat cultuur voor iedereen toegankelijk is, ook als je wat minder te besteden hebt of als je afhankelijk bent van hulpmiddelen. In de in september 2021 vastgestelde Cultuurvisie en Cultuurnota missen wij een langetermijnvisie met een innovatief en ambitieus cultuurbeleid. We willen een levendig Veenendaal waar cultuur verbindt, er altijd iets te beleven is en de historie van Veenendaal nadrukkelijk zichtbaar is.

Culturele regiofunctie met grootse evenementen

D66 Veenendaal wil (grote) evenementen stimuleren, ook op zondagen. Juist tijdens koopzondagen kunnen evenementen een mooie bijdrage leveren aan de levendigheid in de stad. We kennen mooie evenementen waaraan veel inwoners waarde hechten zoals Klassiek aan de Grift, Fuze en Lampegietersavond. Dit soort evenementen willen we graag behouden en uitbreiden.

De gemeente moet bij vergunningaanvragen samen met de initiatiefnemer kijken naar wat er wél kan. Ook moeten we zorgen dat er voldoende ruimte behouden blijft voor evenemententerreinen zoals bijvoorbeeld in het stadspark en rond de Duivenweide.

D66 wil van De Lampegiet een theater maken met een sterke regiofunctie. Wij pleiten voor het multifuctioneel maken van het theater. Zo zien wij een prachtige mogelijkheid voor het toevoegen van een volwaardige bioscoopfunctie.

‘Veenendaal als stad met een regiofunctie’: dat is waar wij ons als D66 Veenendaal de komende jaren hard voor willen maken. Dit betekent naast de beste binnenstad van de regio ook mooie plekken om te verblijven. Om deze reden willen wij dat de gemeente naar de mogelijkheden zoekt om meer verblijfsaccommodaties te faciliteren. Zo is onze binnenstad nog aantrekkelijker voor toeristen die hier komen winkelen en/of fietsen.

Cultuur voor iedereen en dichtbij

Financiële drempels kunnen theaterbezoek in de weg staan. Voor minima willen we jaarlijks één voorstelling gratis aanbieden, zodat theaterbezoek ook voor hen mogelijk is.

Het is belangrijk dat kunst en cultuur op ieder niveau en iedere schaal gerealiseerd wordt. Wij willen dat zowel de amateur als de professionele kunstenaar een plek hebben in ons cultureel aanbod. Ook moet er aandacht zijn voor niche kunstvormen. Wij willen deze zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren.

Kunst in de openbare ruimte biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met kunst in aanraking te komen. Kunst in de buurt kan zowel de levendigheid in de wijk stimuleren alsook de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt. Wij willen dat er een wijkbudget komt waaruit kunst in de wijk gefinancierd wordt.

Evenementen zoals de Kunstroute, Theater bij de buren, Beeldend Veenendaal zijn populair en zorgen ervoor dat ‘kunst & cultuur’ op een laagdrempelige manier aangeboden wordt. Vooral een kijkje in de keuken nemen in ateliers en bij kunstenaars thuis blijkt aantrekkelijk te zijn voor bezoekers. Wij zullen deze evenementen blijven faciliteren en wat ons betreft komen er meer bij.

  • Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn
  • (Grote) evenementen van harte welkom! Gemeente moet kijken naar mogelijkheden in plaats van drempels.
  • We willen meer verblijfsaccommodaties voor bezoekers van onze mooie omgeving.
  • Voor minima willen we jaarlijks één voorstelling in het theater gratis.
  • We willen een wijkbudget voor kunst in de openbare ruimte.
  • We willen dat de huisvesting door culturele partijen door andere culturele spelers beter benut gaat worden en ook meer reuring in het Spectrum.
  • We zijn blij met en gaan voorzichtig om met onze monumenten en beeldbepalende panden. Historisch erfgoed is belangrijk voor onze identiteit en herinnert ons aan het ontstaan van Veenendaal en onze voorouders.

Op dit moment gaat een groot deel van de cultuursubsidie naar huisvesting van een aantal culturele instellingen, in plaats van naar de culturele activiteiten zelf. Vergeleken met andere gemeenten is het percentage van culturele subsidies dat naar huisvesting gaat hoog. De ruimtes in het Spectrum zouden veel beter en intensiever gebruikt kunnen worden door verschillende culturele partijen, denk aan de activiteiten van Vlow, koren, kleine gezelschappen e.d. Bijvoorbeeld door deze ruimtes tegen aantrekkelijke tarieven te verhuren. Ook zou horeca in het gebouw meer reuring veroorzaken en gebruik van het gebouw stimuleren. Op deze manier is er meer geld beschikbaar voor de culturele activiteiten zelf.

Zuinig op historie en traditie

Wij willen dat Veenendaal zuinig omgaat met onze monumenten en beeldbepalende en historische panden. Hiervoor is de historische waardenkaart gemaakt waarop gebouwen staan op basis van objectieve architectonische-historische criteria. Wij willen dat met panden op de historische waardenkaart voorzichtig wordt omgegaan en dat de waardenkaart van groter belang moet zijn bij besluitvorming.

Wij zijn blij met Veense tradities zoals de Bijenmarkt in juli en de Lampegietersavond in september. D66 Veenendaal zal daarom de organisatie en viering hiervan blijven stimuleren!


Lees verder