Drie pijlers

Onze visie leidt tot een blik op de wereld, op het leven en op onze omgeving die je uitgewerkt vindt in dit verkiezingsprogramma; een uitwerking voor Veenendaal.
Een verkiezingsprogramma wordt gemaakt voor de vier jaar van een raadsperiode. Maar in dit programma kijken we bewust verder dan die middellange termijn. De wereld verandert, ingrijpend en snel. D66 treedt die veranderende wereld met open vizier tegemoet. In dit verkiezingsprogramma zijn daarom, door alle onderwerpen heen, drie lijnen verweven: ‘Kansen voor iedereen’, ‘Leven in vrijheid’, en ‘Duurzaamheid is de norm’. In de volgende hoofdstukken beschrijven we waar we ons de komende periode voor in gaan zetten om deze visie op Veenendaal te realiseren.

Beeld: D66

We willen dat iedereen gelijke kansen heeft

Tijdens de coronacrisis is de sociale ongelijkheid in de samenleving pijnlijk zichtbaar en groter geworden. We zien dat het voor mensen de afgelopen jaren steeds moeilijker werd hun leven in eigen hand te nemen. Daarom is het nu juist nog belangrijker om ons in te zetten voor een kansrijke gemeente met gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit wie je ouders zijn of waar je bent geboren. Wat telt zijn je talenten, ambities en dromen. Wij blijven ons inzetten op goed werk voor iedereen, of je nou in loondienst werkt of zzp’er bent. En willen Veenendaal zo laten groeien dat iedereen een betaalbare woning kan vinden.

Wij geloven in een Veenendaalse samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld worden, maar mensen die op achterstand staan een steuntje in de rug krijgen. Wij zetten ons in voor een Veenendaal waarin iedereen gelijke kansen krijgt op een goede toekomst. D66 Veenendaal wil dat iedere Veenendaler het beste uit zichzelf kan halen.

We willen dat iedereen in vrijheid leeft

D66 wil dat alle mensen vrij zijn om hun eigen leven vorm te geven en hun bijdrage aan de samenleving te leveren. We maken ons sterk voor een Veenendaal waarin iedereen zich thuis voelt. Hier moet je vrij zijn om je leven te leiden zoals jij dat wilt, om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt.

In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren. Acceptatie moet echter van twee kanten komen; wij trekken de grens zodra de vrijheid van de een de vrijheid van de ander beperkt of bedreigt. Voor discriminatie, racisme, homohaat, antisemitisme, moslim- of christenhaat is in onze stad geen plaats. D66 Veenendaal gelooft in de kracht van diversiteit en beschouwt deze als een verrijking voor Veenendaal.

We willen een wereld waarin duurzaamheid de norm is

D66 Veenendaal wil werken aan een samenleving waarin we afscheid nemen van vervuilende energiebronnen en overgaan op schone en duurzame vormen van energie. We beschouwen de klimaatcrisis als de grootste uitdaging van onze tijd. De nood is hoog om dit wereldwijde probleem ook op lokaal niveau aan te pakken. Een beter milieu begint immers bij onszelf.

Als D66 zetten we ons in voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. We zetten ons volledig in om aan alle internationale, nationale en regionale doelstellingen te voldoen, en het liefst doen we er nog een stapje bij. We stimuleren initiatieven van inwoners en bedrijven om te werken aan duurzame oplossingen. Voor D66 staat buiten kijf dat we samen met inwoners en bedrijven de grootste uitdaging van dit moment kunnen oplossen.

Lees verder