De groene gemeente

Veenendalers genieten van het groen om zich heen. Het is de ideale plek om te ontspannen, sporten of even tot jezelf te komen. D66 Veenendaal wil dat we zuinig zijn op het groen in en rond Veenendaal; door verstedelijking is het een uitdaging om onze omgeving aantrekkelijk en gezond te houden. Groen is heel belangrijk voor een fijne leefomgeving, en het liefst breiden we het groen uit!

Beeld: bvthul

Een gezonde natuur vormt de basis voor een gezonde gemeente. Bomen zorgen voor schonere lucht en bescherming tegen hitte- en wateroverlast, bijen bestuiven bloemen en groen is bewezen goed voor ons welzijn. We hebben de natuur in onze buurt dus heel hard nodig maar de natuur heeft ons ook nodig om haar te beschermen.

Voorbereid op klimaatverandering

Door verhardingen in openbare ruimte en tuinen te voorkomen en te vervangen door groen kan de bebouwde omgeving gekoeld worden. Dit kan ook in de vorm van verticale tuinen en groene daken op gebouwen in de stad. D66 Veenendaal wil dat er groene daken worden gerealiseerd op de gemeentelijke panden en dat de gemeente samen met woningcorporaties, bedrijven en andere appartementencomplexen in gesprek gaat om ook bij genoemde bedrijven groene daken te realiseren. Wanneer dit gecombineerd wordt met zonnepanelen zorgt dit voor beter rendement.

De gemeente heeft in 2021 een campagne ‘tegelwippen’ georganiseerd voor particuliere tuinen. Met tegelwippen vervang je de (tuin-)tegels door groen. Particulieren moeten blijvend gestimuleerd worden om te ontharden. D66 Veenendaal wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door zelf zijn tegels te wippen uit de openbare ruimte.

Klimaatverandering zorgt voor hevige regenbuien en langere perioden van droogte. Door meer bergingscapaciteit te maken, maar ook te zorgen voor manieren om water vast te houden, beperken we de nadelige gevolgen van klimaatverandering in onze gemeente. D66 Veenendaal wil dat bij het renoveren of herinrichten van wijken kritisch gekeken wordt naar de ruimte die water krijgt.

Zuinig op groen

De kap van bomen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Wanneer het echt nodig is, moeten deze bomen altijd binnen de gemeente worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. D66 Veenendaal wil dat dit zorgvuldig door de gemeente wordt bijgehouden. Er mogen geen lege straten meer ontstaan, zoals de Patrimoniumlaan, waar in één keer bijna alle bomen zijn gekapt. Ons uitgangspunt is: bomen kappen = bomen planten.

We zijn blij dat het door D66 voorgestelde gebruiken van ‘eetbaar groen’ (bijv. appel- en perenbomen) in Veenendaal inmiddels op diverse plaatsen wordt toegepast. Dit kan wat ons betreft worden uitgebreid zodat inwoners profiteren en kunnen meegenieten van het openbare groen in hun omgeving.

De gemeente is verantwoordelijk voor milieu- en natuureducatie en heeft dit uitbesteed aan het Instituut voor Natuureducatie (IVN). In aanvulling op hun goede werk willen we dat de gemeente scholen stimuleert om de schoolpleinen groen te maken. Hierdoor kunnen kinderen dagelijks met natuur bezig zijn.

De bestaande natuurgebieden (Binnenveld, beide ‘Hellen’, en het gebied ten zuiden van de Dijkstraat) dienen beschermd te blijven, maar toegang tot natuur is belangrijk, vooral bij de ontwikkeling van jeugd. Ook zal Veenendaal een gebied als Kwintelooijen – belangrijk voor de recreatie van inwoners van Veenendaal, maar op het grondgebied van Rhenen – moeten blijven beheren; samen met Rhenen. We willen dat er een balans gezocht wordt tussen toegankelijkheid en bescherming van de natuur.

D66 Veenendaal wil dat er een brede variatie aan inheemse bloemen wordt geplant in de openbare ruimte die bijen aantrekt. Wij zijn trots op de Veense traditie van de bijenmarkt en vinden het belangrijk om de bijenstand in Nederland te waarborgen. Wij willen dat de gemeente specifieke gebieden in Veenendaal aanwijst, waar de beplanting specifiek op bijen is gericht en daarmee ten goede komt aan biodiversiteit.

Voor effectief groenbehoud en prettige groen recreatie is het belangrijk om samen te werken met (vrijwilligers-)organisaties. Wij willen dat de samenwerkingen met deze organisaties verder worden uitgebouwd en verdiept. Ook willen wij bekijken of er in Veenendaal een tweede natuurtuin en meer klompenpaden kunnen worden aangelegd.

  • We willen meer verticaal groen op gebouwen.
  • Bomen kappen = bomen planten.
  • Schonere lucht door oa andere beplanting in perken.
  • We willen meer plekken waar honden kunnen loslopen.

Voor recreatie en ‘lucht’ binnen Veenendaal pleiten we voor voldoende open, groene plekken waar het fijn is om te verblijven; zeker in een steeds meer verstedelijkte omgeving. Denk aan de open plek van het voormalig stadsstrand, maar ook aan de mogelijkheden die een surfvijver en een stadspark kunnen bieden.

Schone lucht

Iedere Veenendaler heeft recht op zo schoon mogelijke lucht. Hoewel we voldoen aan de lokale en landelijke normen, is het wel een uitdaging om ook aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te voldoen. D66 Veenendaal wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft hierin; daarom willen we dat het gemeentelijk wagenpark 100% uitstootvrij wordt. Daarnaast willen we dat rondom wegen gras wordt vervangen door beplanting, die een dubbelfunctie heeft als buffer van uitstoot en geluid.

Houtstook is een grote veroorzaker van luchtvervuiling. Hoewel het aan de landelijke overheid is om dit te reguleren wil D66 Veenendaal dat de gemeente met een voorlichtingscampagne de inwoners informeert over de schadelijke effecten van houtstook.

Diervriendelijke gemeente

D66 Veenendaal vindt dat hondeneigenaren en uitlaatservices ruimte moeten hebben om honden uit te laten op een plek waar deze niet aangelijnd hoeven te zijn. Hiervoor moet een plek worden aangewezen waar andere dieren en recreanten beperkt last hebben van loslopende honden, bijvoorbeeld (een deel van) het stadspark.

Om vogels en andere wilde dieren te beschermen wil D66 Veenendaal dat er niet wordt gemaaid in het broedseizoen en dat er een plan opgesteld wordt hoe deze dieren het hele jaar door beschermd kunnen worden tegen maai-ongelukken en andere verstoringen.

Wij zijn voorstander van zoveel mogelijk gebruik van duurzame voeding en producten in Veenendaal. De gemeente zou samen met ondernemers kunnen kijken naar de invulling hiervan.


Lees verder