D66 heeft niet zulke lange tenen.

Politiek Terneuzen is niet te spreken over het besluit van het Lodewijk College om alle vmbo-leerlingen op de locatie Oude Vaart te vestigen en alle havisten en vwo’ers op de andere locatie aan de Zeldenrustlaan. Zo stond dat te lezen in de PZC van maandag 7 februari 2022. ‘Lodewijk’ trapt politiek op tenen luidde de hachelijke kop.  Onheilspellende termen als ‘verbolgen’, ‘spuwen met vuur’ en ‘dit voelt als chantage’ werden in het krantenartikel gebezigd. Gelukkig heeft D66 Terneuzen niet zulke lange tenen.

Kernteams

Wat is er nu aan de hand? Het Lodewijk College heeft ervoor gekozen om vanaf september 2022 te gaan werken met kernteams: een vast team van medewerkers die een bepaalde groep leerlingen gedurende meerdere schooljaren onder hun hoede hebben. Een team van medewerkers zorgt voor (ontwikkeling van) het onderwijs aan en de zorg voor een bepaalde groep leerlingen gedurende hun schoolloopbaan. Hierdoor kennen leerlingen en medewerkers elkaar goed, en kan het onderwijs aan leerlingen beter rondom hun specifieke behoeftes worden vormgegeven. De leerling komt zo beter tot zijn recht en voelt zich gekend.

Beeld: P. de Kraker

Weloverwogen besluit

De schoolleiding heeft hier goed over nagedacht en een weloverwogen besluit genomen. Het is daarom niet aan de politiek om dit besluit in twijfel te trekken en het Lodewijk College ter verantwoording te roepen. De schoolleiding moet het besluit wel kunnen uitleggen aan de leerlingen, hun ouders, de docenten en het niet-onderwijzend personeel.

Niet uit weelde genomen

Dat neemt niet weg dat ook D66 Terneuzen het spijtig vindt dat er nu een scheiding van verschillende niveaus plaats gaat vinden. Maar je kunt het de school niet kwalijk nemen dat er nog steeds twee locaties zijn. Deze beslissing is niet uit weelde genomen, maar uit bittere noodzaak. Zolang er niet één locatie is, blijven er niet veel opties over. Want het continu schuiven met leerlingen van de ene locatie naar de andere, is ook geen goede oplossing.

Eén nieuw gebouw

Het Lodewijk College doet er alles aan om het beste onderwijs te geven aan de leerlingen. Met de gegeven omstandigheden van twee locaties, slagen zij daar bijzonder goed in. De gemeente Terneuzen heeft hierin ‘slechts’ een faciliterende rol. Dus als de politiek van Terneuzen segregatie van het onderwijs wil voorkomen, zit er voor diezelfde politiek niet veel anders op dan het voortgezet onderwijs duidelijkheid en perspectief te bieden door te kiezen voor één nieuw schoolgebouw voor alle niveaus van het Lodewijk College.