Werkgroep Lokale Onderwijspolitiek (LOP)

Niet al onze lokale en regionale politici hebben vanzelfsprekend brede inhoudelijke kennis van onderwijs. Dat is niet erg, maar we moeten die kennis wel faciliteren als onderwijspartij. Om de verbinding te leggen tussen onze lokale en regionale politieke vertegenwoordigers en de mensen uit het onderwijsveld hebben we een nieuwe werkgroep opgericht: Lokale Onderwijspolitiek (LOP) om de vibe vanuit de D66 Scholenreis vast te houden. Deze nieuwe werkgroep heeft de volgende doelstellingen:

1. Vertegenwoordigers informeren over de onderwijsactualiteit op bijvoorbeeld bestuurdersweekenden, congressen en andere gezamenlijke bijeenkomsten

2. D66 afdelingen voeden met ideeën rondom onderwijs om op te nemen in verkiezingsprogramma’s

3. Vertegenwoordigers voeden met ideeën en mogelijkheden om onderwijs aandacht te geven op lokaal en regionaal niveau. Dit kunnen we bijvoorbeeld bereiken door ervoor te zorgen dat elke afdeling eens per jaar een onderwijs activiteit organiseert. Je kan bijvoorbeeld denken aan een werkbezoek, een discussieavond of het uitnodigen van een gast op je AAV. Verder willen we ons graag richten op het delen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen tussen de verschillende afdelingen.

Vind jij het leuk om de verbinding te leggen tussen onderwijs en politiek? Heb je ideeën of goede voorbeelden om te delen? Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze werkgroep. Stuur een mail naar [email protected]. De interim-voorzitter van de werkgroep, Donja Hoevers, zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.