Thema afdeling
Europa

De thema-afdeling Europa entameert het inhoudelijke debat over de EU, fungeert als klankbord naar D66 op het gebied van Europese zaken. Zij is zichtbaar voor wat betreft Europese onderwerpen en voert permanent een landelijke campagne om Europa dichter bij de D66-leden te brengen.