Thema-afdeling Europa zoekt een nieuwe voorzitter!

Begin juni start ik met een nieuwe baan bij het ministerie van OCW. Ik word MT lid Internationaal & Europa en maatschappelijke impact bij de directie onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

Taken & verantwoordelijkheden van de voorzitter:

 • Is verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur en de (interne) taakverdeling;
 • Is goed op de hoogte van de Europese politiek;
 • Onderhoudt een breed netwerk binnen en buiten de partij inclusief ALDE;
 • Interne en externe vertegenwoordiging van het bestuur;
 • Verdere professionalisering en uitbreiding van de afdeling;
 • Entameert nieuwe activiteiten;
 • Signaleert nieuwe ontwikkelingen en onderneemt actie hierop;
 • Signaleert mogelijke problemen, draagt oplossingen aan en/of belegt deze bij het juiste bestuurslid;
 • Stelt het jaarplan op.

Een uitgebreider profiel wordt aan deze mail als bijlage toegevoegd.

Tijdspad

 • heden tot 28 mei :kandidaatstelling voor de functie
 • 5 juni opening interne stemming
 • 8 juni bijeenkomst met Sophie en pitch van de kandidaten met QenA’s
 • 16 juni einde stemming
 • 18/19 juni bekendmaking en overdracht

Vragen over de procedure: Bart Lauwen 06 31 31 08 16