Werk en bedrijf

Het bedrijfsleven in Soest en Soesterberg heeft de coronacrisis over het algemeen goed doorstaan, mede dankzij brede steun van de overheid en de gemeente. D66 wil ondernemers waar mogelijk faciliteren in hun ondernemerschap: het midden- en kleinbedrijf is de motor van banen en innovatie. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is en blijft om zich in onze gemeente te vestigen. Voor een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat zijn duidelijke beleidskeuzes belangrijk: aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, een gezonde arbeidsmarkt, goede bereikbaarheid, en fijn en betaalbaar wonen. Wonen en werken op korte afstand zijn goed voor het milieu: iemand die in zijn eigen woonplaats kan werken hoeft immers niet te forensen!

“We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is en
blijft om zich in onze
gemeente te vestigen”

Willem Blanken

Herinrichting
bedrijventerreinen

Het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid valt of staat bij de aanwezigheid van ruimte op bedrijventerreinen. Deze ruimte is beperkt. D66 pleit voor ‘stadsvernieuwing’ op oude bedrijventerreinen en het verplaatsen van
industrie naar locaties dichter bij snelweg of op de nog ontwikkelen terreinen van Defensie (Soesterberg). Het ruimtebeslag kan bovendien efficiënter: verouderde panden kunnen gerenoveerd of gesloopt in overleg en samenspraak met de ondernemers. D66 wil bedrijfsleven in de vorm van retail, innovatie en dienstverlening stimuleren en zware industrie in de dorpskernen Soest en Soesterberg ontmoedigen.

De gemeente stimuleert

Bij de gemeente krijgen ondernemers te maken met tal van regels en
belangen, die hun plannen en initiatieven vaak bemoeilijken. D66 wil waar mogelijk deze regels versoepelen. Het MKB is de grootste werkgever in de gemeente Soest. D66 steunt initiatieven zoals de databank en het jaarlijkse ondernemerscongres van harte, evenals het plan van het bedrijfsleven voor een ondernemersfonds. Een ondernemersfonds zal een stimulans zijn voor het aantrekkelijker maken en houden van bedrijventerreinen en winkelgebieden en samenwerking en innovatie binnen het Soester bedrijfsleven bevorderen.

Ondernemers en duurzaamheid

Van ondernemers wordt steeds meer verlangd dat ze hun bedrijfsprocessen zo duurzaam mogelijk inrichten. D66 kijkt met bewondering naar het Energieconvenant Soest en Energieloket, waarmee ondernemers verder worden geholpen in hun opgave tot verduurzaming. D66 vindt dat deze ondersteuning verder uitgebreid moet worden naar productieprocessen en transportmiddelen. Advies voor verduurzaming moet bovendien gebaseerd zijn op maatwerk. We vinden dat de gemeente de mogelijkheden voor financiering van de verduurzaming – via Gemeente, Provincie, Rijk of EU – duidelijk moet communiceren.

Detailhandel en horeca

Aantrekkelijke detailhandel en horeca zoals in winkelpromenade Soestdijk en de winkelgebieden Soest-Zuid en Rademakerstraat zijn een stimulans voor de economie en het toerisme. D66 pleit dan ook voor een proactief detailhandelsbeleid vanuit de gemeente. Leegstaande winkelpanden buiten genoemde kernwinkelgebieden moeten makkelijk een nieuwe woonbestemming kunnen krijgen zodat verhuizen naar de winkelgebieden aantrekkelijker wordt. Gratis parkeren blijft een belangrijke trekker voor bezoek aan winkelgebieden, en dat moet wat D66 betreft zo blijven.
Het autovrij maken van de winkelstraat Van Weedestraat vanaf de kruising Stadhouderslaan tot rotonde Burg. Grothestraat zou dit gebied aantrekkelijker kunnen maken voor bezoekers. D66 wil in samenspraak met betrokken winkeliers en bewoners een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van dit plan.

Werkgelegenheid, ook voor herintreders en mensen
met een beperking

De aantrekkende economie moet ook gaan werken om mensen uit een uitkeringssituatie te helpen. Steeds meer ondernemers maken in hun onderneming ruimte voor mensen in uitkering of met een beperking, dat is een mooie ontwikkeling. D66 is van mening dat de gemeente deze ontwikkeling moet aanmoedigen en stimuleren.