Veiligheid en verkeer

Veilig zijn en je veilig voelen is een basisvoorwaarde voor fijn wonen. D66 gelooft in een preventieve aanpak van criminaliteit en overlast. Wij willen openbare plekken aanpakken die als onveilig worden ervaren. Door middel van verlichting, plaatsen van camera’s of het in kaart brengen van de overlastgevers. D66 wil de onderlinge betrokkenheid in de wijk vergroten. Sociale controle en een positieve stimulans zijn op termijn goedkoper én duurzamer dan reactief handelen en repressie.

“Sociale controle en een positieve stimulans zijn op termijn goedkoper én duurzamer dan reactief handelen en repressie”

Edwin Castricum

Preventie, daarna handhaving

De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. In die gevallen komen opsporing en handhaving in beeld. Handhaving vindt plaats door de politie en onze boa’s. Contact en binding met alle buurten in Soest-Soesterberg is hierbij voor D66 van essentieel belang. Het is van belang dat de politie en boa’s gezien worden in de wijken. D66 wil dat de politie en boa’s door de gemeente ondersteund worden in het maken van contact met de inwoners en bedrijven. De boa’s zijn onmisbaar in onze gemeente, het draagvlak hiervoor vergroten is belangrijk voor iedereen in de wijk. Indien nodig moet de gemeente ervoor kiezen om die boa’s een specifieke taakstelling te geven en uitsluitend op deze taakstelling in te zetten.

De fiets op 1!

Om meer mensen op de fiets te krijgen, moeten we de fietspaden veilig maken. Daarom gaat D66 zich inzetten om fietspaden en wegen waar gefietst wordt veiliger te maken.
Er is al een start gemaakt met de aanleg van een fietspad achter het Paleis Soestdijk voor de nieuwe fietsroute Soest-Hilversum. Wij houden vast aan die ambitie. D66 wil met nieuwe fietsroutes naar omringende gemeenten woon-werkverkeer en het recreatieve fietsgebruik stimuleren. Maar ook bestaande routes verbeteren en eventueel geschikt maken voor snelfietsen. Daarnaast willen wij zorgen voor meer veilige fietsparkeerplekken voor fiets, elektrische scooter of e-bike. Zo maken we fietsen makkelijker en veiliger.
Het effectief doorvoeren van snelheidsbeperkende maatregelen kan gerealiseerd worden door het gerichter monitoren van knelpunten en verkeersincidenten. Het pilotproject met de waarschuwingslichten op de rotonde Dalweg/Koningsweg is een verbetering voor de fietsveiligheid. D66 pleit voor uitbreiding hiervan. Zodat de fiets ook veilig op 1 kan.

Een laagdrempelig OV

Door de grote oppervlakte die onze gemeente beslaat, is de auto voor veel mensen het eerste keus vervoermiddel. We maken in Soest nog te weinig gebruik van de trein en de bus. D66 wil het OV laagdrempelig maken. De bus biedt een gemakkelijke verbinding met Hilversum en Amersfoort. Bussen rijden onze studenten naar Utrecht Science Park (Uithof). Verbindingen die waard zijn om te behouden. Hoe meer mensen in de bus en de trein, hoe veiliger en duurzamer het verkeer. D66 is voorstander voor meer fietsparkeerplekken bij de busstations, de zogenoemde nietjes. Maar ook meer fietskluizen, waar je fiets veilig en uit het zicht staat.

Parkeren: wat is de norm?

In Soest en Soesterberg is er op sommige locaties te weinig parkeerruimte. Vooral in drukke winkelgebieden en in de buurt van horeca is de ruimte beperkt. D66 is van mening dat (bouw)plannen niet bij voorbaat afgewezen moeten worden alleen omdat er te weinig parkeergelegenheid zou zijn: in die gevallen moet het belang van de parkeernorm afgewogen worden tegen het belang van het gehele plan. Gratis parkeren blijkt een belangrijke trekker te zijn voor bezoek aan winkelgebieden, dat moet wat D66 betreft zo blijven.

Paleis Soestdijk:
lust of last?

D66 is blij met de recente ontwikkelingen bij paleis Soestdijk. Het ziet ernaar uit dat het een levendige en multifunctionele locatie wordt, die veel bezoekers zal gaan trekken. Voor Soest geeft dit kansen maar ook uitdagingen. De Amsterdamsestraatweg, de N221, is een belangrijke (doorgangs)route van en naar Soest. Hoe zit het met de veiligheid, de overstekende voetgangers en de doorstroom bij het kruispunt? Daarbij kunnen de plannen parkeeroverlast aan de kant van Soest opleveren. D66 vindt dat de plannen de doorstroom niet mogen hinderen en parkeren zoveel mogelijk op het terrein van het Paleis zelf moet plaatsvinden.