Sport en Cultuur

Sport, cultuur en recreatie zijn pijlers voor een fijn leefklimaat. Iedereen zou in Soest verleid moeten worden zowel fysiek als geestelijk ontwikkeling en ontspanning te zoeken. Dit houdt ons vitaal, verbindt en inspireert ons.

“Onze verenigingen en initiatieven zitten vol talent en plezier!”

Edwin Castricum

Ondersteunen van wat
er al is.

Soest bruist van cultuur. Maar met de moderne vormen van cultuur wil het nog niet echt lukken. D66 wil dat de meer innovatieve vormen van cultuur en evenementen worden gestimuleerd. Zoals onze cultuurcoach, muziekindustrie of de initiatiefnemers van een jongerenfestival. Ook zij verdienen een plek in het Soest van de toekomst. Laten wij hiervoor gebruik maken van de ervaring, achtergrond en culturele beleving van de Soester inwoners. D66 stimuleert lokale initiatieven als Making Music for Kids en de Palz Biënnale. Soest kan niet zonder de enthousiaste aanjagers van dit soort initiatieven.

Kies je kunst en sport

Soest kent voor kinderen in de basisschoolleeftijd de programma’s Kies je Kunst en Kies je Sport. Waarbij kinderen tegen een gereduceerd tarief kort kunnen ‘snuffelen’ aan een sport of kunst van hun keuze. D66 stelt voor alle kinderen een Soester cultuur- en sportkaart ter beschikking te stellen. Zodat jeugd tussen 5 en 15 jaar kennis kan maken met het brede aanbod. Scholen kunnen actief samenwerken met sportclubs om menskracht, accommodatie en kosten te delen en zo kinderen op jonge leeftijd breed kennis laten maken met verschillende sporten of kunsten. Zodat je als kind bijvoorbeeld bij Idea met één abonnement meerdere cursussen kunt doen om zo je talenten te ontdekken.