Onderwijs en jongeren

Scholen zijn onmisbaar in onze samenleving. Daar wordt geleerd, geleefd en komen culturen samen. Op onze schoolpleinen zijn een ontmoetingsplek en daar moeten we gebruik van maken. Net als van de kracht en creativiteit van jongeren. D66 praat niet alleen over hen, maar luistert en geeft ze daadwerkelijk een actieve rol.

“Jongeren kunnen heel goed voor zichzelf opkomen en komen daardoor vaak met goede ideeën. Daar moeten we gebruik van maken!”

Dennis ter Beek-Suijkerbuijk

Investeren in goed onderwijs

Goed onderwijs is voor D66 de beste manier voor alle kinderen om zich goed te kunnen ontplooien, ongeacht afkomst en sociale omgeving. De school speelt daarbij een centrale rol. Vanaf de basisschool willen wij dat kinderen dezelfde kansen geboden krijgen met een objectief schooladvies voor een goede start in de maatschappij. D66 is voor een goede spreiding van scholen over de wijken binnen onze gemeente.
Als we kinderen gelijke kansen willen geven, moeten we leerlingen met een taalachterstand al vroeg helpen. Zodat leerlingen zo gelijkwaardig mogelijk aan school kunnen gaan beginnen. Daarom vindt D66 de vroeg en voorschoolse educatie belangrijk en willen we hierin blijven investeren. Zodat in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs en de kinderopvang blijvend taalondersteuning onderdeel van het programma is. Peuters in de kinderopvang verbeteren spelenderwijs hun taal en leren met elkaar om te gaan. Daarbij geeft kinderopvang ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en te kunnen blijven werken.

Groenblauwe
schoolpleinen

D66 stelt voor om scholen te stimuleren en ondersteunen hun schoolplein naar groenblauw te transformeren. Groenblauwe schoolpleinen omvatten meer natuur dan traditionele schoolpleinen. Groen staat voor gras, planten en bloemen. Blauw staat voor het toevoegen van waterelementen (alleen als dit veilig kan). Leerlingen leren spelenderwijs om te gaan met de natuur en docenten kunnen dit gebruiken in de lessen. Bovendien: elke tegel die wordt vervangen door groen is een bijdrage aan de klimaatadaptatie.

Samen sporten

Soest biedt best veel mogelijkheden op gebied van sport, kunst en cultuur en verenigingen met verschillende interessegebieden. Voor ieder wat wils. Dat is goed want een leven lang ontwikkelen en ontdekken is een motto dat D66 graag onderschrijft. Toch denken wij dat er nog meer resultaat te behalen valt met de beschikbare voorzieningen. Zo zou slimmer samenwerken en afstemming tussen sportclubs en BSO’s de agenda’s van kinderen minder gestrest maken. Zeker voor onze jongste jeugd is het belangrijk gestimuleerd en gefaciliteerd te worden om op ontdekkingsreis te gaan langs sport en cultuur. We stimuleren scholen actief samen te werken met sportclubs om mensen, accommodatie en kosten te delen en zo kinderen op jonge leeftijd breed kennis laten maken met verschillende sporten. D66 wil de jeugd betrekken bij deze plannen en ideeën om uiteindelijk ook die jeugd verantwoordelijkheid te geven bij het uitvoeren. Hoe mooi is het wanneer leerlingen elkaar proeftrainingen kunnen geven?

Jongeren in beeld

D66 staat ervoor dat de voorzieningen zoals opvang, onderwijs, sport en cultuur voor alle kinderen en jongeren bereikbaar zijn. We stimuleren een pro-actief sportbeleid. Waarbij iedereen toegang heeft tot de sport voor zijn of haar keuze, eventueel met ondersteuning van het jeugdfonds sport en cultuur. Jongeren tot 18 jaar worden actief geïnformeerd over deze mogelijkheid. Programma’s als ‘Kies je Sport’ en ‘Kies je Kunst’ zijn belangrijk om kinderen kennis te laten maken met sport en cultuur. Maar het is ook belangrijk dat er faciliteiten geboden worden waar jongeren elkaar veilig kunnen ontmoeten, zichzelf kunnen ontwikkelen en experimenteren. Voor de ontwikkeling van kinderen met allerlei achtergronden is het goed en belangrijk dat er gesport wordt in clubverband. Zo ontmoet je kinderen buiten je eigen wijk en leer je Soest ook beter kennen. Praktische problemen, zoals halen en brengen naar de club, kunnen opgelost worden door inzet van vrijwilligers en het betrekken van de ouders.