Natuur en Landschap

Soest is een prachtig dorp om te wonen. Het landschap met bossen, heidegebieden en polder in en rondom de dorpen Soest en Soesterberg heeft een grote aantrekkingskracht voor onze eigen inwoners, recreanten en bezoekers. Hoe behouden we deze kwaliteit, en benutten we tegelijkertijd de mogelijkheden die landschap en natuur ons bieden?

“De natuur is mooi en dat moet vooral zo blijven”

Dennis ter Beek-Suijkerbuijk

Recreatie

De natuur in en rondom Soest staat steeds meer onder druk door toegenomen bezoekersaantallen. Maar ook door hondenuitlaatdiensten in de Lange Duinen, MTB’ers in Hees en barbecueën bij de vliegbasis. Soest is een open en gastvrije gemeente en het landschap en de natuur zijn van ons allemaal. Maar we zien ook dat de gastvrijheid op sommige locaties wringt. We streven naar een open en gastvrij buitengebied, maar met bescherming van de kwetsbare flora en fauna wanneer dat noodzakelijk is.
D66 wil recreanten verleiden meer gebruik te maken van de minder kwetsbare delen van ons buitengebied. Zodat andere delen ontzien worden. Het recreatieve gebruik van het buitengebied willen we stimuleren door bijvoorbeeld speelbossen in te richten. Met een natuurspeeltuin en ruimte om hutten te bouwen en met water te knoeien. Maar ook door het uitlaatgedrag bij de populaire uitlaatgebieden te faciliteren door een hondentoilet bij de parkeerplaatsen aan te leggen. Daarbij ook de mogelijkheid voor open vuur (BBQ) en (kinder)feestjes op de recreatielocaties faciliteren door (meer) afvalbakken te plaatsen en het plaatsen van een kraan met drinkwater voor sporters.

Natuur Educatie

Waardering bijbrengen voor natuur, milieu en landschap is iets waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Via voorlichtingscampagnes en informatie op locatie. Milieu- en natuureducatie via NME en basisscholen verdienen een belangrijke plek.