Oog en oor voor omwonenden

demonstratie omwonenden noodopvang Insingerstraat

Beeld: d66 soest

Begin april heeft het college B&W bekend gemaakt het voornemen te hebben om op het weiland Insingerstraat/Den Blieklaan een noodopvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne te vestigen. 20 April was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden van deze locatie. Dat was niet bepaald een groot succes. Inwoners voelen zich niet gehoord en zijn inmiddels een petitie gestart. De demonstratie van omwonenden op 28 april bij het gemeentehuis illustreerde de verontwaardiging en teleurstelling. Als D66 en als volksvertegenwoordigers nemen we dit signaal serieus. We gaan als gemeenteraad dan ook een actieve rol in het proces oppakken. Het besluit over de locatie wordt weliswaar niet aan ons voorgelegd (is een zgn ‘kruimelprocedure), maar we kunnen als raad het college B&W wel aanspreken op de uitvoering van het project, met name op de communicatie en participatie met de omwonenden. Draagvlak is immers van groot belang voor een prettig woonklimaat voor inwoners én nieuwkomers.
 
Gastvrijheid en veerkracht
De opvang van vluchtelingen nogal wat voor Soest en Soesterberg. Het vraagt begrip en medewerking van ons allemaal. Het is een test voor onze veerkracht en gastvrijheid. Voor omwonenden betekent het een verandering van hun leefomgeving waar ze niet om hebben gevraagd.
We kunnen ons de zorgen van onze inwoners goed voorstellen.

De gemeenteraad geeft middels deze Open Brief toelichting over de situatie, het proces en de rol van de raad.
Op de site van de gemeente vind je actuele informatie over de noodopvang Insingerstraat

Omwonenden demonstreren tegen noodopvang vluchtelingen

Het college B&W is voornemens op het weiland aan de Insingerstraat/Denk Blieklaan een noodopvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne te vestigen. Omwonenden zijn verontwaardigd: ze voelen zich niet gehoord in hun zorgen…

Oog en oor voor omwonenden

Het college B&W is voornemens op het weiland aan de Insingerstraat/Denk Blieklaan een noodopvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne te vestigen. Omwonenden zijn verontwaardigd: ze voelen zich niet gehoord in hun zorgen…