Zonnevelden en windmolens in Soest?

Zelf in Soest de energie opwekken die we verbruiken. Dat is een van de doelen achter het Programma Energietransitie. Hiermee lopen we in lijn met het landelijke klimaatakkoord. Om dat te bereiken moeten we besparen, isoleren en zoveel mogelijk energie opwekken via zonnepanelen of windmolens. Door bijvoorbeeld zon op dak. Veel inwoners én bedrijven zijn hier al druk mee bezig. Maar we weten dat het niet genoeg is om ons doel voor 2030 te halen

wethouder

Vandaar dat onze wethouder Nermina Kundiç heeft voorgesteld om te onderzoeken of er windmolens in onze gemeente kunnen geplaatst worden. Windmolens aan de rand van de polder mits Amersfoort die van hun daar eerst plaatst. Windmolens op defensieterrein Vlasakkers en op een locatie in Soesterberg bij de A28. En een zonneveld in de spoordriehoek van de polder.

Eerst onderzoek

Wie wilt er een windmolen in de buurt? Velen lijken de overlast van geluid en wieken te vrezen. Het landschap en daarmee ons uitzicht wordt er niet mooier op. Dus de weerstand is groot. Ook D66 ziet liever een andere oplossing. Maar totdat waterstof, geothermie of andere innovatieve technieken beschikbaar zijn zullen we het ermee moeten doen. Zaak is dan wel dat we zonnevelden en windmolens zo goed mogelijk inpassen in het landschap. Ze daar plaatsen waar er geen schade voor gezondheid of leefklimaat te verwachten valt. Met name de geprojecteerde locatie in Soesterberg is gevoelig: dicht bij de dorpskern en kwetsbare natuurontwikkeling.

Vandaar dat we vinden dat we eerst degelijk en uitgebreid onderzoek moeten doen. Er komt behalve de onafhankelijke Milieu Effect Rapportage dan ook een extra RIVM onderzoek naar onder meer afstandsnormen. Zodat we ook aansluiten bij de Europese richtlijnen hiervoor. En straks kunnen besluiten op basis van feiten en cijfers, niet op basis van aannames.

Het onzichtbare zonneveld

Het voorgestelde zonneveld in de spoordriehoek is onzichtbaar. Door de hoogte van de spoortaluds en plaatsing van een haag is er vanaf de weg Grote Melm niets van te zien. En met oog voor ecologie en biodiversiteit en inspraak van de volkstuinvereniging Ons Buiten is er een mooi project van te maken. Het levert in potentie schone energie voor 3700 huishoudens in Soest. Daar kun je toch niets op tegen hebben zou je zeggen.

Helaas, veel partijen in de gemeenteraad denken daar anders over. Zelfs een ‘onzichtbaar’ zonneveld in een uithoek van de polder –dat de openheid van het landschap niet aantast– is voor hen niet acceptabel. Maar wat dan? Het roept de vraag op hoe serieus GGS, Soest2002, CDA, PvdA en zelfs GroenLinks het klimaatprobleem nemen. Wel een doel stellen maar niets doen om dat ook werkelijk te halen

De coalitie

D66 is dus voorstander van een zonneveld in de spoordriehoek. Maar we hebben toch tégen gestemd. Hoe zit dat? We zitten in een coalitie met GGS, VVD en ChristenUnie/SGP. En hebben bij aanvang in 2018 een coalitieakkoord ondertekend waarin het speerpunt van GGS en VVD ‘geen windmolens of zonnevelden in de polder’ niet onderhandelbaar bleek te zijn. Een groot dilemma dus: doen we mee of niet? We hebben als D66 dit akkoord ondertekend, we kozen voor pragmatisch versus principieel. Want meedoen is meepraten. Misschien dat we gedurende het proces de coalitiepartners zouden kunnen overtuigen van de noodzaak en urgentie van inzet van zon en wind in de polder. Het college, inclusief wethouder Treep van GGS heeft dit ingezien en vertaald naar het voorstel. Maar onze coalitiepartner GGS heeft ons aan het akkoord gehouden. Als betrouwbare partner zijn we deze afspraak nagekomen. Over de windmolens is nog geen definitief besluit genomen anders dan dat er eerst meer onderzoek gaat komen. Wordt vervolgd dus….

Het klimaat is en blijft een van de speerpunten van D66. Daar doen we ons best voor, ook in Soest.