Werkbezoek Soesterveen

Op 10 april was een delegatie van de D66-fractie en bestuur op uitnodiging van de actiegroep Behoud Soester Hoogveen op werkbezoek. Twee leden van de groep leidden de D66-ers rond bij de bouwplannen van R V & O bij de Clemensstraat.

bouwplannen

Het gebied tussen Overhees en de Boerenstreek biedt ruimte voor een bouwplan, o.a. op het voormalig terrein van Bloemist Van Oest. Door toevoeging van gronden van een boer wil de projectontwikkelaar de schaal van het bouwplan belangrijk vergroten. De actiegroep vindt deze plannen te grootschalig en een aantasting van de natuur. Het zou gaan om een van de laatste stukken hoogveen van de provincie. Het aanliggende Soesterveen van Natuurmonumenten is na een herstelproces omgevormd tot een nat en bijzonder natuurgebied. Een voorbeeld van wat ook het voor woningbouw beoogde gebied zou kunnen worden. Daarnaast voorziet de actiegroep problemen voor de waterhuishouding en de verkeersafwikkeling van het nieuwe wijkje. Een leerzaam bezoek.