We gaan aan de slag met nieuwe energie!

De gemeenteraad van Soest buigt zich 30 januari en 6 februari over het Programma Energietransitie Soest. D66 vind het belangrijk dat we de energietransitie samen doen. Ieder naar draagkracht en mogelijkheden. Daarbij optimaal ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente.

Wij gaan aan de slag: u ook? Zodat we de wereld een beetje beter achterlaten dan we haar ontvangen hebben. Voor de aarde, voor de toekomst, voor onze kinderen…

Handelingsperspectief

Het programma Energietransitie is een overzicht hoe we de komende vijf jaar de energietransitie in Soest gaan vormgeven. Bij D66 zijn we blij met dit programma, er is nu eindelijk zoals dat heet ‘handelingsperspectief’ (het woord van het jaar wat ons betreft). Als het over de energietransitie gaat weten we allemaal wel waar we het voor doen; de opwarming van de aarde gaat hard. Maar hoe we dat in Soest kunnen aanpakken was lang onduidelijk.

Met dit programma als richtlijn kunnen we met elkaar maar ook individueel aan de slag. Het geeft een overzicht van de maatregelen die de gemeente en alle betrokken partijen de komende jaren gaat nemen om inwoners en bedrijven te ondersteunen. Bijvoorbeeld met informatie om je huis beter te isoleren (kijk eens op de site van het Duurzaam Bouwloket), waar je laadpalen kunt aanvragen (binnen 3 maanden te plaatsen) en of jouw huis op een warmtenet aangesloten kan worden (of dat je ‘van het gas af’ beter individueel kunt regelen).

Eigen initiatieven

D66 gaat zich inzetten voor een soepele uitvoering dit plan. Ons er hard voor maken dat er niet gekort wordt op het budget voor de realisatie. Maar ons ook inzetten voor initiatieven van inwoners en bedrijven om energie op te wekken of te besparen. Zodat zij zo min mogelijk drempels van de gemeente op hun weg vinden. Wilt u bijvoorbeeld met uw buren een energiecoöperatie beginnen en een zonneveld aanleggen: ga ervoor. Of ervaart u bureaucratische belemmeringen bij het isoleren van uw dak? Meld het ons, we horen graag uw suggesties.