Visie Dalweggebied; een kloppend hart voor Soest

Het Dalweggebied als sociaal, maatschappelijk en cultureel hart van Soest. Dat is het ultieme doel van de Visie Dalweggebied. En daar wordt op dit moment hard aan gewerkt: er is een ruimtelijke scan en een scenariovergelijking gemaakt en de wethouder heeft in december 2018 een stappenplan gepresenteerd. Tijd dus voor toelichting.

Hart voor Soest

“Een nieuw Hart voor Soest dat als een ontmoetingsplaats en als centrum kan fungeren voor de bewoners: een mooi doel voor 2020”. Deze zin komt uit het verkiezingsprogramma D66 Soest van 2010(!). Een mooi plan van o.m. ons voormalig raadslid Wim Roest.
Tijdens de onderhandelingen van ons huidige coalitieakkoord hebben we met D66 dit plan een heel stuk dichterbij kunnen brengen: “Het gebied rondom het gemeentehuis kan omgevormd worden naar het Huis voor de Samenleving. Er zijn al plannen om het gemeentehuis te verbouwen. Hier kan rekening gehouden worden met een samenvoeging van functies”.

Aanleiding om het plan weer naar voren te halen was de noodzakelijke vervanging van Sporthal Beukendal. Als we deze nu eens op een andere locatie projecteren? Aansluiting bij de huidige sporthal op de Sportboulevard bleek een logische en haalbare optie. En het betekent dat de locatie van Beukendal vrijkomt. Het naastgelegen politiebureau staat op dit moment grotendeels leeg en het gemeentehuis zal een grondige verbouwing ondergaan. Alles opgeteld is er dan ruimte om de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het Dalweggebied te versterken.

Het perspectief

Er is dus ruimte, en ruimte betekent mogelijkheden. Mogelijkheden voor een combinatie van functies. Zoals een Huis van de Samenleving, waar we straks naar toe gaan voor het aanvragen van de paspoort, een boek uit bibliotheek halen of een voorstelling gaan zien in de nieuwe toneel(raads)zaal. Het betonnen plein rond het straks duurzame gemeentehuis zou een groene oase kunnen worden, met kunst, horeca en speelmogelijkheden. Met de verbinding tussen gemeenschapshuis en sportboulevard kan er een lommerrijk vergezicht ontstaan, met een belangrijke rol voor biodiversiteit en duurzaamheid.
Ook de woningbouw in het Dalweggebied vraagt durf en visie. Het berg-en-dallandschap biedt   een aantrekkelijk woonmilieu en inspiratie voor nieuwe bebouwing. Er is in Soest behoefte aan sociale woningbouw maar ook woningen voor middensegment, starters en woningen met zorg. De locatie biedt een unieke kans om een deel van de woningbouwopgave binnen de rode contouren van de kern Soest te realiseren.

Hoe verder?

Op dit moment wordt er gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor de sporthal. Waarschijnlijk wordt hierover najaar 2019 concreet beslist in College en Raad. Ondertussen worden de mogelijkheden verkend om het politiebureau aan te kopen en komt de verbouwing van het gemeentehuis in zicht. Zie ook de artist impression bij dit artikel: het geeft een beeld hoe het raadhuisplein eruit zou kùnnen gaan zien. Een mooi vooruitzicht!