Verkeers-veiligheid rotondes

“Er zijn een aantal plaatsen in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld op de Koningsweg, waar het aantal verkeersongevallen die leiden tot letsel nog steeds te hoog is. D66 vindt dat de gemeente hier als wegbeheerder meer verantwoordelijkheid dient te nemen en waar nodig en waar mogelijk infrastructurele maatregelen dient te treffen.”

Ledverlichting

Dat stond in ons verkiezingsprogramma in 2018. Wij maakten ons zorgen om de verkeersveiligheid in Soest. Nu, twee jaar later hebben we goed nieuws!

Er komt nu echt een pilot met dynamische led verlichting op de rotonde Koningsweg – Dalweg. Die ledlichtjes waarschuwen de automobilisten voor naderende fietsers. Natuurlijk blijft het niet daarbij. Er komt een onderzoek naar verkeersveiligheid op vier rotondes en wellicht kunnen daar ook ledlichtjes komen. Dat hangt helemaal af van de pilot. De verwachting is dat de verlichting over twee weken al klaar is.

Alleen door onze wegen veiliger te maken kunnen we meer mensen op de fiets krijgen.
Zo maken we Soest weer een beetje mooier en veiliger. Wij blijven meedenken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.