terugblik en vooruitzicht van de fractie (deel 4)

Het was de bedoeling om iedere week hier een terugblik en vooruitzicht te geven van een fractielid. Met dit bericht sluiten we deze rubriek wel af.
Dit keer alleen een vooruitblik van onze fractievoorzitter, RolfJan Sielcken

Financiën

De gemeenteraad worstelt zich deze maand door de begroting.Tering naar de nering zetten en de OZB verhogen. Veel keus is er niet. Daarvoor zijn de kortingen uit Den Haag te rigoureus. En wat overblijft is vooral bestemd voor de zorg van de ouderen en de toekomst voor de jongeren. En die jongeren laten van zich horen. Zij stellen onze “way of life” ter discussie. Er zijn belangrijker zaken dan economische groei, zo houden zij de volwassenen en dus ook ons politici voor. 

Participatie

Komend jaar zal ook voor de politiek in Soest de toekomst van ons allen centraal staan. Een jaar van luisteren, want de inwoners kunnen aan de bak. Aan hen vragen wij welk dorp wil Soest zijn in deze wereld. Komt er plek om te wonen en is daar genoeg ruimte voor? Binnen het dorp Soest of ook daarbuiten? 

En dan dat Klimaat. Waar onze kinderen eisen dat we daar wat aan gaan doen. Nu! Zuiniger met energie dus. En ook daar weer de ruimtevraag. Waar kunnen we met die windmolens en zonnepanelen terecht?

Allemaal vragen waar u als inwoner veelvuldig mee benaderd wordt om mee te denken en tot concrete plannen te komen. Want de vraag is niet of je voor of tegen windmolens en zonnevelden bent. Het gaat om plekken waar het aanvaardbaar is en ook haalbaar. Dus voor ons als D66 is uw inbreng als inwoner essentieel want dat geeft richting aan ons denken om tot een standpunt te komen.

Zover is het nog niet. Dit jaar bent u aan het woord bij de omgevingsvisie en de energietransitie over de toekomst van Soest. Maak er gebruik van want toekomstige generaties eisen verstandige en gedragen keuzes van ons allen.

En nu vooruit!