Terugblik en vooruitzicht van de fractie (deel 3)

De aankomende weken zal er hier iedere week een terugblik en een vooruitzicht van een fractielid geplaatst worden.
Deze week: Marcel Adriani, raadslid

terugblik

We zijn nu ruim een jaar onderweg als onderdeel van de coalitie GGS-VVD-D66-CU/SGP. D66 gebruikt de zomer om terug te blikken op het afgelopen jaar, en om vooruit te blikken naar wat er komen gaat.

Om met een persoonlijke noot te beginnen: na zeven jaren wethouderschap heb ik nu weer ruim een jaar onder de riem als raadslid. Die overgang is best lastig geweest: de informatievoorsprong is niet altijd een voordeel, en de kritische houding leidt ook wel onder begrip voor de dilemma’s waar het college zich voor gesteld ziet. Toch zie ik het als een promotie: de raad is immers het hoogste orgaan van de gemeente.

Terugkijkend vallen in mijn portefeuille twee zaken op, en die hebben allebei met te weinig geld te maken: de tekorten in de jeugdzorg en geprognosticeerde tekorten voor 2020.

jeugdzorg

Om met de jeugdzorg te beginnen: D66 is er steeds van overtuigd geweest dat de tekorten zullen afnemen als we in de jeugdzorg meer inzetten op vroegsignalering en preventie. Als we dat succesvol doen kunnen we dure jeugdzorgtrajecten vermijden, en zullen dus ook de tekorten afnemen. Die transitie gaat echter trager dan verwacht en gehoopt. Toch moeten we met kracht op de transitie in blijven zetten.

Financiën

Intussen heeft de gemeentebegroting te kampen met tekorten. Niet alleen omdat de ambities groot zijn, maar ook en vooral omdat de inkomsten van het rijk teruglopen. Wij hebben de insteek gekozen dat de helft van het tekort gefinancierd mag worden door een verhoging van de OZB (Soest heeft echt een absurd lage OZB, dat is niet vol te houden als je ook wil verduurzamen en je niveau van dienstverlening op orde wilt hebben), en voor de andere helft zoeken we naar bezuinigingen. Omdat we een betere wereld willen doorgeven aan onze kinderen bezuinigen we wat ons betreft niet op duurzaamheid. Omdat we staan voor een open en gastvrij Soest bezuinigen wat ons betreft niet op wonen. En omdat het al een oude wens van ons is bezuinigen we wat ons betreft niet op de ontwikkeling van het Dalweggebied tot het maatschappelijk centrum van Soest.

Vooruitkijkend verheugen wij ons op de komst van de woonvisie, zodat we over mogelijkheden en onmogelijkheden van woningbouw met de inwoners van Soest in gesprek kunnen. Wij kijken er naar uit om u te spreken!