Terugblik en vooruitblik van de fractie (deel 1)

In de aankomende weken zal er iedere week een terugblik, en een vooruitzicht van een fractielid hier geplaatst worden. Deze week, Dennis ter Beek, fractieassistent.

tijd van terugblikken

Het zomerreces is misschien nog wel meer een periode van terugblikken en vooruitkijken dan Oud en Nieuw. In het afgelopen politieke seizoen waren er zeker hoogtepunten voor de onderwerpen waar ik woordvoerder van ben.

Verkeer

Het verkeersplan Soest-Zuid wordt beter dan het  oorspronkelijke plan uit 2015.  Er gaan minder parkeerplekken en bomen weg. Er blijft zelfs geld over, dat geld lijkt vooral naar de fietser en het ov te gaan. Hopelijk krijgt verkeersveiligheid ook nog zijn aandacht, maar dat merken we in het najaar. Alleen zo blijven we een open en gastvrij Soest. Dankzij onze schriftelijke vragen weten we dat er eindelijk fietsen worden weggehaald bij de trein- en busstations.

Burgerparticipatie

Verder maakt de gemeente grote stappen met burgerparticipatie. Bij de omgevingsvisie zal er veel participatie plaatsvinden, en we zijn bezig met plannen om de burger meer te betrekken bij de begroting. Op de achtergrond ben ik verder nog bezig met de jongeren participatie (samen met Soest2002 en POS). Hoe krijgen we meer jongeren betrokken bij de politiek? Na de zomer pakken we dat verder op.

Onderwijs

En dan het onderwijs.
Helaas heeft mijn amendement om scholen meer geld te geven om te vergroenen het eerder dit jaar niet gehaald. Wel wordt de VVE aangepast waardoor jongere kinderen hier gebruik van kunnen maken. Taalachterstanden wordt hiermee nog beter aangepakt, niet alleen voor de peuters, ook voor volwassenen.

Vooruitkijken

Tijdens een zomervakantie als deze zal ik veel lezen. In de bibliotheek heb ik het boek Jan Visser van Wim de Kam geleend. Jan Visser is dit jaar overleden en in vrijwel alle kranten werd hij omschreven als een man die de politiek in Soest heeft veranderd.  De biografie geeft een mooi beeld van 50 jaar politieke geschiedenis in Soest. Bijvoorbeeld het bouwen aan de Dalweg in de jaren ‘70 en het zoeken van manieren om de burger meer bij de politiek te betrekken. Veel is al geprobeerd, veel zullen wij nog gaan proberen.

We blijven lezen, luisteren en leren. Na de zomer zullen we weer verder gaan voor een open en gastvrij Soest.

Groeten uit Zeeland,
Dennis

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.