Soest, een veilige haven

De wereld staat in brand. Dagelijks zien en horen we over de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Hoe onschuldige burgers worden gedood, huizen gebombardeerd en gezinnen hun vaders en zonen zien vertrekken. Om hun land te verdedigen tegen een agressie die we sinds WOII niet meer in Europa hebben gekend. Of de bezetting van Afghanistan door de Taliban. Waar meisjes en vrouwen geen vrijheid kennen en kritiek op het regime niet getolereerd wordt. Velen zijn op de vlucht. Op zoek naar een plek die tijdelijk een veilige haven kan bieden. Waar ze tot rust kunnen komen en waar ze welkom zijn.
 
Noodwoningen Insingerstraat
De gemeente Soest heeft aangeboden deze veilige haven te zijn. Op het weiland aan de Insingerstraat worden op korte termijn (half jaar) 150 tot 200 noodwoningen gebouwd. D66 waardeert de daadkracht van onze burgemeester hierin en de toezegging van de gemeente dat we hulp kunnen en gaan bieden. Soest is straks een veilige haven voor 600 medemensen op de vlucht voor oorlog en geweld.
 
Kamp van Zeist
Na de zomer 2022 wordt Kamp van Zeist nabij Soesterberg ingericht. Voor de tijdelijke opvang van -waarschijnlijk- 400 vluchtelingen, uit andere landen dan Oekraïne. De locatie wordt opgezet om de grote druk op bestaande opvanglocaties te verlichten. Begin april werd bekend dat er op zeer korte termijn (dezelfde maand) al 200 vluchtelingen in een noodopvang op Kamp van Zeist zullen worden ondergebracht. In januari is er uitgebreid contact geweest van gemeenteraad met inwoners Soesterberg en met de gemeente Zeist, waar het kamp officieel onder valt. Daaruit blijkt dat de mogelijke overlast van het kamp en onveiligheid een grote zorg is voor veel Soesterbergers.
 
Gastvrijheid en veerkracht
De opvang van vluchtelingen op deze twee locaties betekent nogal wat voor Soest en Soesterberg. Het vraagt begrip en medewerking van ons allemaal. Het is een test voor onze veerkracht en gastvrijheid. Voor omwonenden betekent het een verandering van hun leefomgeving waar ze niet om hebben gevraagd.
We kunnen ons de zorgen van onze eigen inwoners goed voorstellen. D66 zal het college B&W scherp houden om hier oog voor te hebben. We pleiten voor één aanspreekpunt waar u uw zorgen kunt delen, waar deze serieus genomen worden en waar mogelijk oplossingen geboden worden. Waar we in gesprek blijven en inzetten op een open communicatie tussen gemeente en inwoners.
 
Warm welkom
Laten we de vluchtelingen straks een warm welkom bieden. Een tijdelijk thuis waar kinderen naar school kunnen, waar zorg, kleding en voedsel is en mensen een veilig onderkomen hebben. We hebben in Soest de ruimte en de middelen. D66 zegt: u bent van harte welkom in de veilige haven van Soest en Soesterberg.
 
Op de site van de gemeente vindt u actuele informatie over de noodopvang Insingerstraat en de opvang in Kamp van Zeist.

Tineke Flinterman, fractievoorzitter D66

Een veilige haven voor vluchtelingen in Soest

Ook in Soest en Soesterberg bieden we vluchtelingen onderdak, een veilige haven voor oorlog en agressie. Dat is een test voor de veerkracht en gastvrijheid van onze inwoners.