Sinterklaas: een feest voor àlle Soesters

De laatste tijd is de discussie over wel/niet Zwarte Piet niet te vermijden. In Amersfoort heeft de gemeenteraad een verbod op Zwarte Piet gevraagd en een vergelijkbare motie is ook in Baarn aangenomen. Ook in Soest zijn er inwoners die Zwarte Piet als discriminerend ervaren. Dat roept de vraag op of we niet mensen buitensluiten van wat een leuk feest voor ons allemaal zou moeten zijn. Is Zwarte Piet nog wel van deze tijd? Zou het niet goed zijn hierover met elkaar het gesprek aan te gaan, om Sinterklaas een feest voor alle Soesters te laten zijn.

taak burgemeester

Vandaar het voorstel dat we 9 juli samen met GroenLinks, PvdA en LAS hebben ingediend in de gemeenteraad van Soest. Geen verbod op Zwarte Piet, wel een stap op weg naar een nieuwe Piet zoals een Roetveegpiet of een Kleurpiet. In het debat bleek dat de meeste partijen in de raad vinden dat Zwarte Piet zijn langste tijd heeft gehad. “Het eindpunt staat vast, daar is geen discussie over”, zegt fractievoorzitter Rolf-Jan Sielcken. “De  winst van deze discussie is dat we hebben uitgesproken dat Zwarte Piet vervangen moet worden. We zijn blij met de toezegging van de burgemeester het gesprek hierover aan te gaan met de relevante organisaties en instellingen in Soest en Soesterberg”.