Scherp begroten

In november besluiten we over de begroting 2021 van de gemeente, die ook een doorkijk geeft naar de drie opvolgende jaren. De inkomsten vanuit het rijk lopen hard terug, en als gevolg daarvan moet de gemeente ook een stapje terug doen. Het college gaf prioriteit aan de beleidsterreinen Wonen en Sociaal Domein. Dat was voor de fractie van D66 niet voldoende. Wij vroegen aandacht voor Duurzaamheid, en zijn blij dat we ook die prioriteit terugvinden in de begrotingsvoorstellen.

Terugloop

We hoorden het in de Troonrede, en we kunnen de krant niet openslaan of we lezen er over: het gaat niet goed met de economie. De pandemie heeft een groot gat in onze verwachtingen geslagen. En zelfs als we het virus snel zouden overwinnen gaat het nog wel even duren voordat we de economische malaise te boven komen. Dat heeft ook effect voor de financiën van de gemeente: juist in een periode dat inwoners een extra beroep doen op de gemeente lopen de inkomsten terug. Tijd dus om scherpe keuzes te maken..

Pijnlijke bezuinigingen

Op alle gebieden wordt er gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen. En dat gaan we lang niet altijd leuk vinden. We zien met tranen in onze ogen dat er geen financiële ruimte meer is voor het dank-je-wel-feest voor vrijwilligers, dat er bezuinigd moet worden op de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. We zien met lede ogen dat onze bijdrage aan de regionale economische samenwerking geschrapt is. En dan wordt ook de OZB (iets) verhoogd. Kortom: er wordt serieus bezuinigd, en dat gaan we met zijn allen voelen.

Heldere keuzes

Op drie beleidsterreinen is ruimte gemaakt, om toch ook tot extra investeringen te leiden: Wonen, het Sociaal Domein en (dankzij de inzet van D66) Duurzaamheid krijgen ook een extra impuls.

Wonen
Een veel gehoorde opmerking is dat het zo ingewikkeld is om goedkeuring te krijgen voor vergunningen, zowel voor verbouwing als voor nieuwbouw. Dat is voornamelijk een capaciteitsprobleem. In de begroting is ruimte gevonden om die capaciteit uit te breiden.

Sociaal Domein
Naast de noodzakelijke versoberingen is er ook ruimte gevonden om het nóg beter te doen in het Sociaal Domein. Investeringen de begeleiding van ouders, kinderen, in de vroeg signalering bij schulden én in de zoektocht naar alternatieve, wellicht goedkopere hulptrajecten zullen het mogelijk maken dat Soest de belofte waar blijft maken: we laten niemand in de steek.

Duurzaamheid
Ondanks alle bezuinigingen kan D66-wethouder Kundić onverminderd verder met de inspanningen voor een duurzame wereld. Op één punt zullen we college nog vragen een heroverweging te maken: het opstellen van het plan om Soest gasloos te maken is uitgesteld van 2021 naar 2024. De fractie van D66 onderzoekt of dat toch niet weer naar voren gehaald kan worden.