Niet alles kan! Vragen over veiligheid voor het college

“Het credo ‘niet alles kan’ geldt ook voor de politie.”

Het is een zin van de woordvoerder van de politiebonden. De oproep is helder. De politie moet te veel doen met te weinig mensen en er moet dus echt wat gebeuren. De reactie van de minister is ook helder, ”Ik ga niet over prioriteiten lokale politie”.  En dus wordt ook dit vooral een lokaal probleem

Prioriteiten?

De gemeenteraad heeft in april al de prioriteiten van de gemeente Soest en de BES-gemeenten vastgesteld in het veiligheidsplan BES 2019-2022. BES is het samenwerkingsgebied tussen vijf gemeenten: Baarn, de Bilt, Bunschoten, Eemnes en Soest.
De prioriteiten voor Soest die wij hebben vastgesteld: Illegale prostitutie & mensenhandel en radicalisering.

De prioriteiten die we samen met de BES-gemeenten hebben vastgesteld: ondermijning, zorg & veiligheid, High Impact Crimes (HIC) en jeugdoverlast & -criminaliteit

Onze vragen

Die keuzes hebben we destijds gemaakt zonder de oproep van de politiebonden. Wij kunnen ons dus voorstellen dat we nog eens moeten nadenken over die prioriteiten. Moeten we nog wel zoveel prioriteiten opstellen als er een tekort is aan personeel? 

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van Soest:

1). Heeft de oproep van de politiebonden ook ons college bereikt?
2). Hoe passen de gezamenlijke prioriteiten van de BES-gemeenten, opgesteld in het veiligheidsplan BES 2019-2022, bij de oproep van de politiebonden?
3). Hoe passen de Soesterse prioriteiten, opgesteld in het veiligheidsplan BES 2019-2022, bij de oproep van de politiebonden?
4). Moeten wij ons zorgen maken over de andere taken van de politie, die de gemeente Soest niet als prioriteiten hebben aangegeven?
5). Gaat het college naar aanleiding van deze oproep nog verder in gesprek met het districtelijk veiligheidscollege en de eenheid Midden-Nederland?

Mocht u opmerkingen of vragen voor onze fractie hebben n.a.v. dit bericht: [email protected]

Verder lezen:
https://nos.nl/artikel/2311389-politiebonden-doen-dringende-oproep-maak-keuze-bij-inzet-agenten.html

https://nos.nl/artikel/2311421-minister-ik-ga-niet-over-prioriteiten-lokale-politie.html