Natuur- en MilieuEducatie op de kinderboerderij

De gemeenteraad heeft een aantal e-mails gekregen van scholen die zich zorgen maken over een mogelijke bezuiniging op Natuur- en MilieuEducatie. En dat is terecht. Want ook de fractie van D66 Soest-Soesterberg maakt zich zorgen over deze mogelijke bezuiniging.

De Veenweide

Het was voor ons een rede om eens langs te gaan bij De Veenweide.
Donderdagochtend 17 oktober stonden er twee scholen op het programma. Om 09:00 uur was er een les voor groep 1/2 van de Insingerschool op het kabouterpad. Om 09:30 uur was er een les over poep voor groep 3/4 van De Bron. Niet alleen leuk om te bezoeken, zeker ook leerzaam en belangrijk.

Belang van de NME

Dankzij interactief lesmateriaal (20 verschillende lessen) komen kinderen in aanraking met natuur, duurzaamheid, klimaat en voeding. Voor scholen is het moeilijk om dit soort lessen in hun eigen schoolgebouw voor elkaar te krijgen. Daarom moeten we dankbaar zijn voor locaties zoals De Veenweide. Vrijwel alle scholen in onze gemeente werken met De Veenweide samen en volgen lessen. Dankzij deze lessen worden landelijke doelstellingen gehaald voor het primair onderwijs. Dat is niet alleen goed voor de scholen, maar ook voor onze gemeente.

Want de lessen van de scholen sluiten namelijk perfect aan bij de gemeentelijke doelstellingen rondom duurzaamheid. Kinderen leren over natuurlijke energiebronnen, biodiversiteit en wat iedereen zelf zou kunnen doen om energie te besparen. Er ligt een voorstel om in 2021 te gaan bezuinigen op de NME. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om dit te voorkomen. De gemeenteraad zal op 31 oktober hierover vergaderen, dat geeft ons dus nog een paar weken de tijd. Blijf ons volgen om op de hoogte te blijven.