Motie Livestream raadsbijeenkomsten

Betrekken inwoners

Hoe krijgen we inwoners meer betrokken bij wat er in de raad gebeurt? Het begint bij communicatie; de raadsvergadering in Soest is nu alleen te beluisteren via Radio Soest. De ons omringende gemeenten doen dit al lang via een veel meer aansprekende livestream (beeld én geluid) via internet of TV. Hoog tijd dat we in Soest deze achterstand inlopen vonden we als fractie D66.

Tineke Flinterman diende een motie in om dit mogelijk te maken. De raad was het unaniem met ons voorstel eens. Vanaf 2020 kun je dus alle openbare raadsbijeenkomsten live volgen maar ook terugkijken. Of kom langs op de publieke tribune en maak het echt live mee!