Motie: Een toekomst voor een kind vluchteling

In de Griekse vluchtelingenkampen is de situatie verschrikkelijk, dat weten we inmiddels allemaal. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zitten hier al jaren; de Griekse asielprocedure is niet opgewassen tegen de instroom. Voor alleenstaande kindvluchtelingen is de situatie nog schrijnender. Vluchten in je eentje is al traumatisch, en dan is er vervolgens in een Grieks kamp geen enkel toekomstperspectief. Geen onderwijs, geen huis, geen familie.

Griekenland

Griekenland en de Europese Commissie hebben de EU-landen opgeroepen een aantal van deze kinderen op te nemen en ze toegang tot de asielprocedure te geven. Twaalf landen hebben inmiddels toegezegd alleenstaande minderjarigen op te willen nemen. Nederland heeft aangegeven daar niet aan mee te willen werken.

Samenwerkende hulporganisaties hebben onder de noemer ‘Coalition of the Willing’ (oa Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children) een oproep gedaan aan de Nederlandse gemeenten een signaal te geven richting Den Haag. Door aan te geven bereid te zijn alleenstaande minderjarigen op te nemen. Inmiddels meer dan 100 gemeenten hebben hier gehoor aan gegeven.

Soest

D66 Soest heeft een motie ingediend in de raadsvergadering van 11 juni jl. Als een van onze EU-partners daar om vraagt willen we solidair zijn, en doen wat er binnen onze mogelijkheden ligt. Maar ook omdat elk kind in Europa een eerlijke kans verdient op een veilig thuis, goed onderwijs en een perspectief. 

We maken ons hier in Soest ongerust over de achterstand die onze leerlingen oplopen vanwege de corona-crisis. Gaan ze de achterstand van twee, drie maanden inhalen? D66 Soest wil zich ook inzetten voor de achterstand van jaren van kinderen in de Griekse kampen. Als we ze een kans kunnen geven deze in te halen, geven we ze daarmee ook een toekomst.