Monique inspireert D66

Monique

Als je voor hulp afhankelijk bent van de gemeente, dan moet het eenvoudiger worden. Dat betoogde Monique, een moeder van een meervoudig gehandicapte dochter, in de fractievergadering van D66. D66 stelde daarop vragen aan het college: zou het college niet willen werken om het eenvoudiger te maken. Het college antwoordde dat ze het probleem onderkennen, en dat ze hard werken aan de o zo noodzakelijke vereenvoudiging. Ze werken er aan, en gaan daar nu verder mee. Monique is moeder van een meervoudig gehandicapte dochter. Om de zorg voor haar dochter op een goede manier te kunnen doen, is Monique afhankelijk van veel verschillende regelingen. Dat op zich is al ingewikkeld genoeg, maar als je het dan voor elkaar hebt, dan houdt de ingewikkeldheid niet op.

Herindicaties

Al die regelingen gelden voor beperkte tijd, en moeten na ommekomst van die tijd opnieuw bekeken worden: de zogenaamde herindicatie. Probleem daarbij is dat de termijnen waarop die herindicatie plaatsvindt van regeling tot regeling verschillen. Als je met verschillende regelingen te maken hebt, krijg je een continue stroom van herindicaties, want dan is de ene regeling aan herziening toe, dan weer de andere. Je blijft bezig.
Complicerende factor daarbij is dat bij elk van die regelingen weer een andere contactpersoon binnen het gemeentehuis actief is. Je weet dus eigenlijk nooit bij wie je moet wezen.

vragen en
reactie college

D66 luisterde goed naar Monique, en stelde vragen aan het college:
1). (H)erkent het college dit probleem?

Het college antwoordde dat dit inderdaad een beken probleem is.

2). Wil het college toewerken naar een vaste contactpersoon per gezin, ion plaats van per regeling?

Het college werkt daar hard aan, en laat zich ook door landelijke adviesprogramma’s daarin bijstaan.

3). Wil het college onderzoeken of de herindicatietermijnen gelijk gesteld kunnen worden?
Daar wordt hard aan gewerkt, en voor zover het wettelijk is toegestaan zal er zoveel mogelijk naar één herindicatiemoment gestreefd worden.

4). Zou het college ook willen nadenken over verlenging van de herindicatietermijnen, zodat de administratieve last nog verder beperkt wordt?

Ook daar wordt naartoe gewerkt.

De fractie van D66 is dankbaar dat Monique de moeite genomen heeft om met ons in gesprek te gaan. Samen kunnen we iedere keer weer stappen zetten naar een nog betere wereld en Soest