Kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezingen opengesteld!

De kandidaatstelling kan worden ingediend vanaf 30 augustus a.s. 00.00 uur tot uiterlijk 30 september 23.30 uur. Alleen leden van D66 Soest en Soesterberg kunnen zich kandidaat stellen.

Hoe?

Kandidaatstelling kan alleen via mijn D66. Nadat je bent ingelogd ga je naar stemmingen. Heb je alle vragen correct ingevuld dan kun je onderaan de pagina je kandidaatstelling indienen. Je kunt je kandidaatstelling tot sluiting nog wijzigen.

Alle instructies staan in de e-mail die alle leden hebben ontvangen.

Profiel raadslid

Algemeen

Als raadslid wil je jezelf de komende 4 jaar inzetten voor een progressief geluid in de gemeenteraad. Je vertegenwoordigt D66 en haar kiezers. Je bijt je vast in de dossiers, hebt structureel contact met inwoners en weet hen goed te vertegenwoordigen.
Je komt altijd met progressieve ideeën en denkt verder dan de voor de hand liggende oplossingen. Een debat ga je niet uit de weg. Je handelt vooruitstrevend en vanuit onze progressieve waarden.
Als raadslid weet je een discussie goed op de inhoud te voeren en daarbij de persoonlijke relaties ook goed te houden. Het D66-standpunt geef je mede vorm en weet je goed over te brengen. Uiteraard doe je dit met volle overtuiging en enthousiasme. Je laat je zelf niet uit het veld slaan door een tegenslag en bent niet bang om lef te tonen.

Verantwoordelijkheden
In de campagne:
– ben je ruim beschikbaar om enthousiast mee te werken aan het beste resultaat;
– enthousiasmeer je vrijwilligers;
– neem je deel aan verkiezingsdebatten.

Eenmaal gekozen als raadslid:
– sta je continu in contact met de raad, het College en de samenleving,
– vorm je je een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad behandeld worden en ben je in staat om zelf onderwerpen te agenderen,
– geef je richting aan het beleid van de gemeente,
– controleer je het college,
– leg je verantwoording af aan de samenleving en bent benaderbaar.

Competenties
Het raadslidmaatschap vraagt veel van je. Ons ideale raadslid heeft de volgende competenties:
• Leervermogen
je staat open voor nieuwe informatie en weet deze toe te passen
• Oordeelsvorming
je kunt een stevige mening vormen op basis van alle informatie die je aangereikt wordt óf zelf vergaart
• Politieke sensitiviteit
Je kunt maatschappelijke en politieke processen doorzien en weet wanneer iets verstandig is om wel, of niet, te doen. Hierbij herken je ook progressieve kansen
• Ondernemerschap
je creëert en ziet kansen en mogelijkheden en probeert deze ook te pakken. Dit doe je pro-actief.
• Visie
Je kunt zaken in een breder verband zetten en vergeet hierbij de lange termijn niet uit het oog
• Stressbestendigheid
Ook onder wisselende omstandigheden reageer je evenwichtig en kun je effectief presteren en reageren.
• Samenwerken
Je weet steun te vinden bij andere partijen voor jouw moties en amendementen en in goede samenwerking de D66-punten zo goed mogelijk te verwezenlijken.