Goede voornemens voor Soest

In januari vroegen wij aan onze inwoners of zij nog goede voornemens hebben voor Soest. Wat een mooie reacties hebben wij hierop gekregen die wij ook graag met de rest van de wereld willen delen! Zie hieronder de goede voornemens voor Soest voor 2022 van onze inwoners. Want goede voornemens stoppen niet in januari of februari.

Welke goede voornemens heeft Cees?

Deze inwoner heeft als goede voornemen dat we meer gaan bouwen voor starters. Deze nieuwe woningen moeten van een goede kwaliteit zijn en dus niet alleen goedkoop en snel. D66 is het hier natuurlijk mee eens, en daarom staat in ons verkiezingsprogramma ook dat we meer moeten bouwen voor starters.
Cees hoopt verder op meer terrassen en ontmoetingsplekken. In ons verkiezingsprogramma schrijven wij over meer plekken in Soest waarbij meerdere generaties samen buiten kunnen zijn. Dus een schaakbord bij een sportveld etc. Verder willen wij een gedeelte van de Van Weedestraat autovrij maken wat hopelijk een positief effect heeft op de terrassen in Soest. Eindelijk een terras waar je niet tegen auto’s aan moet kijken.
Cees maakt zich wel wat zorgen over de verkeersveiligheid. De Koningsweg is gevaarlijk voor fietsers. Hij noemt minder rotondes als oplossing. D66 denkt dat meer led-lampjes die gaan knipperen bij de rotondes, zoals we deze al hebben gemaakt bij de Dalweg-Koningsweg, een beter idee dan minder rotondes.

Als laatste hoopt Cees dat er geen horizonvervuiling komt voor Groene Energie. Hij wilt dat de daken eerst vol komen te liggen. D66 wilt ook dat zoveel mogelijk daken vol komen te liggen. Alleen, dat zou niet genoeg en daarop kunnen wij niet wachten. Daarom wil D66 dat we nu wel stappen gaan zetten in de energietransitie. Wel zijn we het met Cees eens dat we moeten oppassen waar we mogelijke windmolens gaan neerzetten. D66 wil windmolens en zonnepanelen daar plaatsen waar ze goed landschappelijk inpasbaar zijn en waar de overlast voor omwonenden minimaal is.

Actiegroep Soesters
willen Schone Luch

Wij kregen veel reacties van mensen die zijn aangesloten bij de actiegroep Soesters willen Schone Lucht. Veel mensen maken zich zorgen om de kwaliteit van de lucht. Sterker nog, veel mensen ondervinden overlast en serieuze gezondheidsklachten bij het stoken van kachels, vuurkorven en bbq’s.
De goede voornemens hier zijn dus vooral zorgen voor een betere luchtkwaliteit, hout stoken niet zien als alternatief voor het ‘van het gas af’ en het ondertekenen van het schone lucht akkoord.
D66 is blij met deze signalen. Wij hebben op dit moment nog geen oplossing omdat mensen in hun eigen tuin en huis nog kunnen stoken. Dat verbieden is voor nu onmogelijk vooral doordat mensen nu eenmaal al een kachel hebben en omdat het niet valt te handhaven. Maar het probleem is duidelijk en dus zal D66 2022 gaan gebruiken om hier over na te denken. Geen beloofde oplossing, maar wel zeker aandacht!

Anonieme inwoners

Deze anonieme inwoners hoopt dat er meer sportfaciliteiten komt in de openbare ruimte. ‘Meer gratis sportmogelijkheden in de buitenlucht, zoals de trimbaan in het bos. Ook met het oog op toekomstige coronamutaties. Meer stimulans voor gezond eten, leven.’ D66 is het helemaal eens met deze inwoner. De gezondheid willen we stimuleren door het fietsen nog aantrekkelijker te maken in Soest. Dus veiligere fietspaden en nog meer fietspaden. Voor de mensen die buiten zijn willen we meer openbare plekken waar er een kraan te vinden is om water te drinken. Als laatste vinden wij dat de buitenruimte gebruikt zou moeten worden door allerlei generaties. Dus niet alleen speeltuin voor onze kinderen maar ook een plek om te schaken of voor Jeu de boules-banen.
Deze inwoner wil ook dat we meer ‘nieuwe woningen voor verschillende groepen, jong, oud, starters, nieuwkomers etc.’ gaan bouwen met een afwisselende bouw. Goed nieuws, wij willen vooral voor starters en senioren bouwen, maar wel naar de wensen van de inwoners. Als laatste noemt deze inwoner dat het onzin is om van het gas af te gaan. Hopelijk denkt hij er nu anders over, na de gebeurtenissen in Oekraïne.
Overigens wil deze inwoners een actieve positieve sociale inwoner zijn, en dat kunnen wij natuurlijk alleen maar toejuichen!

Nog een anonieme inwoner

Deze inwoner wilt dat de gemeente eerder aan de gang gaat met participatie en niet wanneer het eigenlijk te laat is. Daar is D66 het natuurlijk mee eens! Wij zeggen wel, de gemeente moet ook meer haar best doen om duidelijk te zijn in de verwachtingen die bij de participatie past. D66 vind het belangrijk dat inwoners meedenken en meedoen en daar moeten we dus ook verder in gaan. Wij willen de jongeren meer aandacht geven in de besluitvorming en we willen meer middelen om inwoners mee te kunnen laten doen in het democratisch proces doormiddel van een burgerbegroting en de mogelijkheid voor inwoners om taken van de gemeente over te nemen wanneer zij dat beter kunnen.
Deze inwoner hoopt ook op ’terassen op mooie plekken, niet langs de doorgaande weg. Meer actief beleid om van de markt een leuke markt te maken, zoals bijvoorbeeld in Bussum.’
Wij willen een gedeelte van de Van Weedestraat hiervoor ook afsluiten om meer terrassen te krijgen zonder naar auto’s te hoeven te kijken. Over de markt hebben wij helaas nog geen ideeën maar deze inwoner laat ons hier wel over nadenken.
Als laatste hoopt deze inwoner dat we nog meer aan de gang gaan met de klimaatadaptatie. ‘Klimaatadaptatie; zorgen dat we zijn toegerust op weersextremen; dus ook solitaire bomen in de polder waar paarden, koeien en schapen onder kunnen schuilen bij hitte.’
D66 wilt hiervoor bijvoorbeeld meer tegels uit de schoolpleinen en andere plekken in de gemeente. Er zijn nog meer plekken waar we kunnen vergroenen.

E

E hoopt op een betere inrichting van de buitenruimte. Wij weten niet wat E hier precies mee bedoelt. Wat de één een verbetering vindt, zal de ander een verslechtering vinden. Wij willen wel dat onze buitenruimte nog meer van iedereen wordt. Niet alleen van de kinderen of van de auto’s. Dus meer ruimte voor alle generaties om te leven.
Verder wilt E veiligere fietspaden. En dat willen wij ook! We willen meer led-lampjes, meer fietspaden en we willen onderzoeken op welke plekken in Soest de verkeerssituatie niet veilig is. We zetten de fiets op één.
Moeizame procedures en ambtelijk gedrag is iets wat E vind dat we wel iets minder van mogen hebben in Soest. Wij zijn het ook hier helemaal mee eens. Procedures zorgen voor veel werkdruk voor de ambtenaren terwijl we al een tekort hebben aan personeel. We moeten kijken waar het simpeler kan. We mogen meer vertrouwen hebben in onze inwoners.

Bas

Bas vindt dat we veel van ons groen moeten houden en dat we niet moeten uitbreiden met bedrijfshuisvesting. D66 vind ook dat we ons groen zoveel mogelijk moeten houden. Mensen zijn hier komen wonen mede om de schoonheid van onze natuur. Daar moeten we niet teveel aan komen maar toch moeten we ook bouwen. Er zijn nog plekken langs de randen van het dorp Soest waar we nog kunnen bouwen. Qua bedrijventerreinen zijn we het eens. Er is geen noodzaak om het uit te breiden. Wel zou het goed zijn als we bedrijven uit de kern kunnen verleiden om ergens ander naartoe te gaan, bijvoorbeeld bij defensie of een gedeelte van het TBS-terrein. We moeten slim schuiven en nieuwe ruimtes creëren.

Meer 30 km zones is iets waarvan Bas er meer van wilt hebben. D66 ziet dat er op veel wegen nog te hard wordt gereden. Daar moeten we iets aan doen, maar meer 30 km zones is niet meteen het antwoord. Wel staat de fiets bij ons op één, en daardoor moeten we de auto minder ruimte geven. Dat heeft gevolgen voor de snelheid van auto’s maar dat mag niet ten koste gaan van het bus vervoer of de veiligheid van de brandweer, politie en ambulances.
Bas hoopt op minder vrachtwagens en dat begrijpen wij heel goed. Ook daarom is het goed als we bedrijven verleiden naar andere plekken te gaan aan de randen van Soest.

Verder hoopt Bas dat we in 2022 verder gaan met collectieve voorzieningen voor duurzame energie, meer daken vol leggen van de bedrijventerreinen. Niet iedereen hoeft een eigen warmtepomp.
D66 wilt ook meer collectieve voorzieningen. Als iedereen alleen maar bezig is met de eigen behoefte, halen we onze doelen niet, we moeten collectief slim zijn en we mogen er ook aan verdienen. Het liefst willen wij alle daken vol hebben maar dan moeten de bedrijven er ook wel iets bij winnen, dus financiële vergoedingen of andere voordelen. Samenwerken een vooruitgang, ook hier.

Leo

Leo wil meer toiletvoorzieningen in Soest. De PvdA had een aantal jaren geleden hier al een motie voor ingediend. Wij waren blij met die oproep omdat we ons heel goed kunnen voorstellen dat wanneer de nood er is, het vervelend en schaamtevol is wanneer er geen toiletvoorziening in de buurt is. We houden het voor Leo in de gaten.

Verder zegt Leo: ‘Groen beschermen is mooi maar niet tot in het uiterste’. En dat zijn wij zeker met Leo eens. We moeten moeilijke keuzes maken en dat gaat ten koste van groen of woongenot maar we moeten aan de gang qua duurzaamheid en we moeten aan de gang met bouwen. De inwoners in Soest zijn hier niet voor niets komen wonen, dus we moeten het groen ook beschermen maar niet ten koste van alles.

En nu verder?

Goede voornemens gelden voor het hele jaar. Dus als wij genoeg zetels halen op 16 maart, dan zijn dit belangrijke signalen vanuit de samenleving. Mensen hebben moeite genomen om ons hun wensen en zorgen te delen. Daar gaan we zeker wat mee doen. En laten we 31 december proosten wanneer de goede voornemens zijn behaald.