Gebiedsvisie Dalweg: 150 woningen in een groen landschap

“De gebiedsvisie Dalweg is bedoeld om de gemeenteraad en de samenleving te inspireren en samen te bepalen hoe we het Dalweggebied integraal gaan vormgeven, zodat dit aansluiting vindt bij onze gemeentelijke doelstellingen en een gebied wordt waar jonge en oude Soesters zich thuis voelen.”
Op 26 november 2020 besluit de raad van Soest over de gebiedsvisie Dalweg. Een belangrijk besluit op weg naar een levendig hart van Soest. Een korte samenvatting van wat er aan deze visie vooraf ging.

Eerste plannen

De oorsprong van dit toekomstplaatje ligt in 2012.Toen presenteerde onze voormalige fractievoorzitter van D66 Wim Roest samen met Sander Brunekreef en Henk van Zeeland het rapport ‘Duurzaam en dynamisch vooruit’. Met daarin een plan voor gebiedsontwikkeling van het Dalweggebied rondom het gemeentehuis en de Sportboulevard. Aanleiding om in 2018 dit plan weer te bekijken was de noodzakelijke vervanging van Sporthal Beukendal. Als we deze nu eens naar een andere locatie verplaatsen? Aansluiting bij de bestaande sporthal op de Sportboulevard bleek een logische en haalbare optie. Met het vrijkomen van de locatie Beukendal èn de aankoop van het (leegstaande) politiebureau is er ruimte voor woningbouw. In 2019 heeft de raad het college gevraagd een landschapsvisie voor dit gebied te ontwikkelen. Om zo een landschappelijk referentiekader te schetsen voor de toekomstige bebouwing. Daarnaast zijn de omwonenden en (toekomstige) stakeholders gevraagd naar hun mening en wensen voor het gebied

De volgende stap

Als de gebiedsvisie wordt aangenomen is dat ook een startsein om te beginnen met de concretisering van de woningbouw in het gebied. Soest gaat ontwikkelen op eigen grond; zo houden we regie op het soort woningen en voorkomen we onsamenhangende bebouwing door projectontwikkelaars. Er zouden 150 woningen kunnen komen, waarvan een substantieel deel sociale woningbouw. Het nieuwe wijkje wordt een aantrekkelijke binnenstedelijke locatie waar de gebouwen te gast zijn in een groen landschap.

Tienjarenplan

Er is gaat nog wel enige tijd overheen voordat we zijn waar we uiteindelijk naar toe willen met dit gebied. Een levendig raadsplein met een multifunctioneel gemeentehuis, met veel ruimte voor ontmoeting en verbinden. Een fijne, duurzame woonwijk met huizen voor verschillende doelgroepen. De Dalweg een aantrekkelijke route met brede groenstroken en hoge bomen. Het is een schets hoe het Dalweggebied er over tien jaar uit kan zien. Wordt vervolgd dus!