De participatiekrant

Het gaat een ongelofelijk belangrijk onderwerp worden de aankomende tijd voor alle gemeenten, de omgevingsvisie.
Rondom de omgevingsvisie is de manier van participeren dan weer belangrijk.
In de omgevingsvisie moet  staan hoe de gemeente burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn. Dit is de motiveringsplicht.
Dus de gemeenten zijn vrij om de participatie op een eigen manier in te vullen.
Op de omgevingsvisie zelf zullen we later op terugkomen, voor nu wil ik het even hebben over de participatiekrant.

participatiekrant

Op 22 en 29 november jl. heeft de raad vergaderd over de participatiekrant, opgesteld door het college.
De krant bestaat vooral uit ambitie en is de voorbereiding op de plan van aanpak die volgend jaar zal komen te verschijnen.
Dit was wel het moment voor de raad om het college een richting mee te geven.

Is de gemeente Soest de goede weg ingeslagen als we het hebben over de participatie binnen de omgevingsvisie?

D66 is blij met de ambitie. De ambitie is bijvoorbeeld om alle burgers te motiveren mee te doen in het participatieproces. Een uitstekend streven. Via de metafoor van het koffiezetten wordt verteld hoe het proces zal gaan. Er worden allerlei ideeën opgehaald, online en offline, maar toch ook vooral door ouderwets bij de mensen op de koffie te komen. Die ideeën worden bij elkaar gevoegd en dat wordt gefilterd (de koffie filter). Uit die filter moet dan het antwoord komen voor vragen zoals, wat voor gemeente moet Soest worden/zijn? Hoe ziet Soest er over 30 jaar uit? Antwoorden voor alleen Soest, dus voor alleen een Soesterse koffie.

onze zorgen

D66 kan daar natuurlijk alleen maar tevreden over zijn, maar we hadden wel degelijk nog onze zorgen.

Allereerst, wij hebben de ervaring met onze In Gesprek met-acties. Bij vage vragen weten mensen niet altijd antwoord te geven. Bij te sturende vragen zullen mensen het antwoord geven die de vraagsteller wil horen. En wat nu als de burger vooral problemen in Den Haag ziet? Krijgen we dan een Haags bakkie? Hoe maken wij daar koffie van? Oftewel, of het proces een succes wordt, hangt veel af van de vragen die gesteld zullen worden.

Ten tweede, in de participatiekrant wordt alleen gesproken over inwoners. Wij weten zeker dat er meer mensen zijn die zinnige dingen over Soest kunnen vertellen. Werknemers van alle bedrijven binnen onze gemeente, toekomstige bewoners of mensen die op een of andere manier binding hebben met onze gemeente. Laten we al die mensen niet vergeten. Er ligt immers geen muur om onze gemeente.
En onze laatste belangrijke zorg, hoe zit het met de terugkoppeling?
Hoe demotiverend werkt het wel niet, als een inbrenger geen idee heeft wat er met zijn inbreng is gebeurd?

We mogen blij zijn als er veel mensen enthousiast en gemotiveerd willen gaan meedenken. Het zou grandioos zijn als de gemeente vaker gebruik kan maken van de ideeën van allerlei verschillende mensen. Laten we er dan voor zorgen dat het nu goed gebeurd.
Mensen moeten gemotiveerd blijven en dan moet er op een goede manier teruggekoppeld gaan worden. En dat kan natuurlijk via allerlei kanalen, nieuwsbrief, krant, website of zelfs via de persoonlijke weg. Wij willen zien dat daar over nagedacht is.

Kritische houding

En ja, we weten zeker dat er nog meer zorgen zijn. D66 heeft vertrouwen dat het college met de vaststelling van de participatiekrant in ieder geval goed aan de slag kan gaan. We wachten het plan van aanpak af. En dan zullen we weer kritisch kijken of onze punten van zorg zijn meegenomen. Want alleen als we het nu goed doen, weten we zeker dat mensen willen blijven participeren. En dat is alleen maar winst voor onze gemeente!

6_2_Bijlage_1_Participatiekrant_Omgevingsvisie_Soest

Voor de video op Facebook, klik hier