De omgevingsvisie

Als de omgevingswet in gaat, moet onze omgevingsvisie een beetje klaar zijn. En dat gaat een groot project worden, een hele grote verandering. Dankzij de omgevingswet zal de gemeente sneller en overzichtelijker worden en dan ook nog met een betere besluitvorming. De omgevingswet heeft nog meer voordelen. Maar de belangrijke vraag die nu gesteld moet gaan worden is, wat voor gemeente willen wij zijn?

participatie

En die vraag moet natuurlijk niet beantwoord worden door de politieke partijen. Een goed werkend participatieproces is hier belangrijk voor. De basis voor dat proces was al gelegd met de participatiekrant die we vorig jaar hebben goedgekeurd. Wij hadden toen een aantal zorgen. Het is goed om te zien dat al die zorgen weerlegd zijn in het plan van aanpak.

Wat overblijft, een realistisch stuk dat de burger (jong en oud) en de ondernemer gaat bevragen. Offline en online, op scholen en op markten, met al bestaande lobby groepen en via één-op-één gesprekken. Zo gaan wij een goed beeld krijgen over de ideeën, wensen en angsten van mensen over de toekomst van Soest.

Loslaten

Er blijft dan wel een belangrijke vraag voor de raad hangen. Kunnen wij daadwerkelijk loslaten? Kan de raad luisteren naar wat de inwoner wil en daarnaar handelen? Kunnen wij tevreden zijn met de uitkomsten en loslaten? Tijdens de besluitvormende raad werd er al een amendement ingediend voor een extra terugkoppeling van het college naar de raad in het proces. We gaan het meemaken!

In ieder geval, eerst is het woord aan alle betrokken mensen in Soest. Dus daarom doen wij de oproep! Vraag niet wat de omgevingsvisie voor u kan doen, maar wat u voor de omgevingsvisie kan doen.