De omgevingsvisie: u bent aan het woord!

De Omgevingsvisie: alle politieke partijen vinden er wat van: betaalbare woningen, de bebouwde kom volbouwen, wel of geen windmolens in de polder en zo verder.

D66: een duurzame toekomst

Ook als D66 hebben we ideeën over de toekomstige inrichting van de dorpen Soest en Soesterberg.

We willen in de komende jaren meer betaalbare woningen en appartementen voor jongeren en ouderen. Maar waar? Wat ons betreft binnen de bebouwde kom en als het kan de hoogte in. En op plekken rondom Soest, mits dat niet ten koste gaat van waardevol groen en open ruimte. Want het groene Soest en Soesterberg willen we behouden én versterken; de natuur heeft het zwaar. Dat kan in combinatie met versterking van recreatie en toerisme en de hulp van onze boeren. Ook energieopwekking gaat een claim op de beperkte ruimte leggen. Alleen zonnepanelen op de daken levert niet genoeg energie op. D66 pleit ervoor de natuurwaarden op de locatie van een zonneveld of rondom een windmolen zoveel mogelijk te behouden en versterken. En wat betreft de bereikbaarheid van Soest zijn we voor snelle fietsverbindingen en een hoogwaardig OV. Wat ons betreft een duurzamere optie dan nog meer meer asfalt aanleggen.

Soest is van u: geef uw mening

Tot zover onze visie. Op deze plaats roepen wij ú op iets van de Omgevingsvisie te vinden. Soest is niet van de raad of van de gemeente, maar Soest is van u! U bepaalt hoe het Soest van onze kinderen, het Soest van de toekomst, er uit kan zien.
Er was al een uitgebreide participatieronde, en binnenkort gaan college en raad aan de slag met die input. Maar daarna bent u weer aan de beurt. U kunt aangeven of we u goed begrepen hebben, en of we op weg zijn naar het Soest wat u voor ogen hebt. Volgens de planning ligt de Omgevingsvisie in augustus voor ter inzage. D66 nodigt u van harte uit, nee, roept u op om dan van u te laten horen. Namens uzelf maar vooral namens de generaties na ons!