Sprong in het diepe

Langzaam loop ik naar voren. “Kijk vooruit, niet naar de grond. Kaartje niet vergeten. Langzaam praten”. Mijn brein blijft commando’s spuien. Het is alsof ik voor het eerst een spreekbeurt moet houden. Maar niets is minder waar. De afgelopen decennia heb ik voor vele groepen gestaan, heb ik over allerlei onderwerpen gesproken. En toch voelt mijn maidenspeech voor de gemeenteraad echt als die allereerst spreekbeurt. Inclusief klamme handen. Die krijg je er gratis bij.

Alles zien en horen!

De eerste maanden als kakelvers raadslid voor D66 Soest-Soesterberg is vooral een zoektocht naar ‘wat is er en wat moet ik daarmee doen’. Lezen, luisteren, aanhaken en bijblijven. Ik ben erg nieuwsgierig aangelegd en dus ben ik graag overal bij en hoor ik alles. Ik neem mij voor later kaf van het koren te scheiden en niet in de valkuil te stappen van ‘alles willen weten’. Maar ja, als je nieuw bent moet je eerst alles meemaken om te kunnen bepalen waar je wel en niet van bent. Dus toch maar even koppie onder dan. 

Fractie 

Gelukkig is daar de ervaren fractie. Iedere week zijn mijn fractiegenoten mijn veilige haven waar ik mijn vragen kan stellen en ideeën kan delen. Eerlijke feedback gegarandeerd! Wij vergaderen over voorliggende besluiten, maar sparren ook over visie, gedachtengoed en onze rol in de soester samenleving. Soms raak ik in onze overleggen de juiste snaar en soms sla ik alle planken mis. Maar mijn leerstijl van vallen en opstaan mag er zijn.

Maatschappelijk meerwaarde 

Veel van wat ik in mijn reguliere werkweek doe als kwartiermaker in het onderwijs komt in mijn raadswerk teug. Evenals elementen uit mijn studies en aandachtsgebieden. Het raadswerk is veelomvattend en divers. Dat kan overweldigend zijn, maar ik vind het uiterst boeiend. Mijn zoektocht de komende maanden richt zich op hoe ik van waarde ben als raadslid voor onze samenleving. Hoe zorg ik ervoor dat het vertrouwen dat mij is gegeven meerwaarde oplevert? Daarvoor ga ik mij steeds meer richten op mijn portefeuilles en leren hoe je stuurt, kadert en controleert als raad. Maar bovenal door erop uit te gaan. Ik ga op zoek naar initiatieven in Soest en Soesterberg die al doen wat ik mij voorneem te doen: van meerwaarde zijn!

Samen verder 

Het mag duidelijk zijn dat raadswerk niet iets is dat je alleen afkunt. Collega raadsleden, fractiegenoten, de samenleving en onze lokale afdeling dragen in grote mate bij. Ik ben via vele via’s in de raad terechtgekomen en ervaar enorm veel voldoening in dit werk. Graag betrek ik vele anderen hierbij. Dus ben je lid van D66 en dus ook van D66 Soest-Soesterberg? Doe met ons mee! Bel, mail, kom naar de vergaderingen en draag bij. Ben je inwoner van onze gemeente en heb je vragen of ideeën? Zoek contact! Samen komen wij toch echt verder. ([email protected]

Door Lenneke Welschen