De corona-crisis raakt ons allemaal

Onze gezondheid is het allerbelangrijkste. De fractie D66 Soest-Soesterberg spreekt haar enorme waardering uit voor de mensen die werken in de Zorg, RIVM, GGD en iedereen die hard werkt om deze crisis te bezweren. Wij steunen bovendien als D66 de maatregelen die de overheid neemt, hoe heftig die nu ook zijn. Wij hebben vertrouwen in onze overheid, experts en wetenschappers dat we nu samen het goede doen.

Samenwerking

Gelukkig gaan de meeste Soesters heel verstandig om met deze gezondheidscrisis. Er is bovendien veel samenwerking en creativiteit in ons dorp. Soesters helpen elkaar en er ontstaan nieuwe initiatieven zoals Soest Helpt. Buren doen boodschappen voor elkaar, doneren aan de voedselbank, naaien mondkapjes en helpen onze maatschappelijke organisaties als Balans en SWOS met allerlei initiatieven. Daar mogen we trots op zijn, alleen samen leiden we deze crisis in goede banen.

Maatregelen
gemeente Soest

Gelukkig handelt de gemeente snel en adequaat. Van het uitbreiden van leveringstijden voor supermarktleveranciers tot het openstellen van regelingen voor ondernemers en zzp’ers en maatregelen in de openbare ruimte om mensen afstand te laten houden.

Wat D66 verder belangrijk vindt is

– Een goede informatievoorziening.
Ook voor mensen die niet digitaal actief zijn of de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Ook verdienen mensen met een licht verstandelijke beperking onze aandacht. Begrijpelijke, eenvoudige en eenduidige communicatie vanuit de overheid via verschillende kanalen helpt daarbij.

– Inwoners in een kwetsbare thuissituatie. Docenten werken nu met man en macht aan het ondersteunen van thuisonderwijs– . De thuissituatie van kinderen is meer dan normaal van invloed op de ontwikkelkansen van leerlingen. We zien dat er hard gewerkt wordt om kinderen toegang te geven tot digitaal thuisonderwijs. Daarnaast volgen we actief de maatregelen die nu worden genomen om mensen op afstand te helpen die huiselijk geweld.

– Veel ondernemers maken zich grote zorgen. Zij zijn onzeker: gaat mijn winkel nog open binnenkort, hoe betaal ik mijn personeel, hoe kan ik mijn opdrachten uitvoeren? De gemeente is voortvarend aan de slag met landelijke en eigen maatregelen. Fijn dat de gemeente coulant zal zijn met voorgenomen subsidies, belastingen uitstelt en ondernemers tegemoet komt. Ook de maatschappelijke organisaties, de scholen, de sportverenigingen, en de culturele instellingen hebben vragen en zorgen. Snel duidelijkheid over hoe de nabije toekomst eruit gaat zien helpt. Hier vindt u de actuele informatie van de gemeente Soest met alle maatregelen voor ondernemers. Ook voor vragen kun u hier terecht.

Voor informatie over de corona-crisis in Soest leest u hier meer.
De fractie D66 Soest-Soesterberg wenst iedereen veel kracht en wijsheid toe. Help elkaar, wees een beetje lief voor elkaar en blijf binnen. Samen komen wij deze crisis door!