D66 is trots op het coalitieakkoord

Op 9 mei 2018 presenteerden GGS, VVD, D66 en CU-SGP het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. D66 is trots op het behaalde resultaat, en kijkt met enthousiasme uit naar de samenwerking in de komende periode. DuurzaamheidWoningbouw en de ontwikkelingen op de Dalweg: er staan veel punten in die we uit het verkiezingsprogramma herkennen.

Hoofdlijnen

Het op 9 mei gepresenteerde coalitie-akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Het is doorspekt van de visie dat Soest een groene gemeente is, en dat ook moet blijven. Maar ook van de realisering dat we nog veel stappen moeten zetten op het gebied van duurzaamheid. Tevens vinden we terug dat er nog een behoorlijke bouwopgave ligt om Soest leefbaar en levendig te houden. Deze bouwopgave zal binnen het reeds bebouwde gebied uitgevoerd worden.

Dalweg

D66 kijkt met veel plezier naar de plannen voor de ontwikkelingen rondom de Dalweg. Er wordt ruimte gemaakt voor een combinatie van wonen,bestuur, cultuur en sport. D66 pleit hier al vele jaren voor, en we zien met plezier dat onze visie nu zichtbaar zal worden aan de Dalweg!

Overige punten

Maar er staat meer in het akkoord waar we erg tevreden mee zijn
– Een nieuw duurzaamheidsplan met veel ruimte voor innovatie en nieuwe technieken
– Aardgasvrij bouwen: we maken grote stappen
– Elektrisch rijden: meer oplaadpalen
– Fietsveiligheid: aandacht voor de rotondes Koningsweg
– Meer bouwen voor senioren en jongeren: voor een betere doorstroming op de woningmarkt
– Gebiedsvisie Dalweg: een uitdagende combinatie van wonen, bestuur, cultuur en sport
– Groene ambitie: meer biodiversiteit
– Soesterberg: versterken gemeenschapszin
– We gaan burgerparticipatie beter, en eerder in het proces inzetten. Persoonlijk en dichtbij.

Fractievoorzitter Rolf-Jan Sielcken is er blij mee: “Wij hebben bij het opstellen van dit akkoord het verschil weer kunnen maken. Duurzaamheid, woningbouw en de ontwikkelingen aan de Dalweg: allemaal hele herkenbare D66 punten. We gaan met trots en enthousiasme aan het werk om het in de komende periode allemaal waar te maken”.

Fractie en wethouder

De fractie van D66, bestaande uit Rolf-Jan Sielcken, Tineke Flinterman, Marcel Adriani en fractie-assistent Dennis ter Beek staan er klaar voor om uitvoering te geven aan dit coalitieakkoord. Nermina Kundic zal als wethouder plaatsnemen in het college.
De fractie kan, bij dit grote werk, best wat versterking gebruiken. Heb je interesse om ons te helpen: neem even contact op met Dennis.

De gemeenteraad van Soest vergadert op 15 mei 2018 om 19.30 over het akkoord in een openbare vergadering. De volgende dag, op 16 mei 2018 om 19.30 komt de gemeenteraad bijeen om de wethouders te installeren.
Klik hier voor de volledige tekst van het coalitie-akkoord.