Bezuinigen op cultuur in Soest: nee toch?

Cultuur in Soest heeft het zwaar gehad de afgelopen coronajaren. Gelukkig heeft de overheid de sector ruim gecompenseerd. Dat geeft de culturele organisaties ruimte en lucht om in samenspraak met de gemeente te werken aan een Visie Cultuur. Wat betekent cultuur voor Soest, wat is het toekomstperspectief en wat hebben we daar aan financiën en faciliteiten voor nodig? Een belangrijke visie, aangezien we van alles willen in Soest maar de tegemoetkoming hiervoor vanuit de gemeente een van de laagste in de regio is.
 
Forse bezuiniging
Vanaf 2023 is er dan ook nog de eerder aangekondigde bezuiniging op cultuur van € 120.000,- per jaar. Dat betekent op korte termijn substantiële ingrepen als sluiting van dagdelen Idea, schrappen van de financiering Cultuurpunt of de bijdrage aan Artishock. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
De financiële toekomst van Soest ziet inmiddels een stuk zonniger uit dan in 2019, toen bezuinigen noodzakelijk was. Nu de situatie is veranderd is het ook goed om eerdere besluiten te heroverwegen. Dat is goed bestuur: ingrijpen als het moet maar ook meebewegen als het weer kan.
 
Motie D66 voor uitstel
De fractie D66 Soest-Soesterberg heeft een motie ingediend om de geplande bezuiniging op cultuur een jaar uit te stellen. Laten we eerst in samenspraak met de cultuursector in Soest een Visie maken. Dan kijken wat er voor nodig is om dat te realiseren. En pas daarna besluiten of deze bezuiniging een goed idee is.
Gelukkig is de de gemeenteraad -met uitzondering van de VVD- het met ons eens. De motie is dan ook aangenomen. D66 is daar erg blij mee. Het betekent voor de culturele sector dat er in alle rust een Visie ontwikkeld kan worden, zonder de dreiging van bezuinigingen voor volgend jaar.

Niet Bezuinigen op cultuur in Soest?

De fractie D66 Soest-Soesterberg heeft een motie ingediend om de geplande bezuiniging op cultuur een jaar uit te stellen. Want bezuinigen op cultuur: geen goed idee!

Cultuur onder druk

De fractie D66 Soest-Soesterberg heeft een motie ingediend om de geplande bezuiniging op cultuur een jaar uit te stellen. Laten we eerst in samenspraak met de cultuursector in Soest een Visie maken. Dan kijken wat er voor nodig is om dat te realiseren. En pas daarna besluiten of deze bezuiniging een goed idee is.