Coronabonus boa’s in Soest

Politiemedewerkers krijgen dit jaar eenmalig €300,- aan bonus. Volgens de minister is dit niet alleen dankzij de Coronamaatregelen maar dat heeft er zeker wel mee te maken. Maar onze boa’s dan? D66 stelt vragen

Belang boa’s

We zouden kunnen stellen dat onze boa’s nog belangrijker zijn in het handhaven van de maatregelen. Er is namelijk meer om te handhaven en tegelijkertijd is er ook meer spanning in de samenleving. Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het college. Wij hopen dat Soest ook onze boa’s een bonus zouden kunnen geven. Wanneer daar geen financiële ruimte voor is, hoopt D66 dat de waardering op een andere manier gegeven kan worden.

Onze vragen

Deze week bereikte ons het bericht dat de politiemedewerkers door het Rijk dit jaar een bonus krijgen voor het harde werken, mede door de extra moeilijkheden in Coronatijd. Qua handhaving zijn misschien de boa’s nog wel belangrijker dan de politiemedewerkers. Daarom zouden wij graag de volgende vragen willen stellen:

– Kan het college aangeven hoe zij kijken naar het werk van de boa’s in Soest in Corona tijd?
– Is het college het met ons eens dat ook de boa’s, door hun prestaties in Coronatijd, extra waardering zouden verdienen? 
– Zo ja, is er financiële ruimte en de bereidheid om onze boa’s dan ook financieel extra eenmalig te belonen, bijvoorbeeld met de €300,- die ook de politiemedewerkers krijgen?

De fractie van D66

Het artikel over de extra bonus politiemensen:
https://nos.nl/artikel/2355199-bonus-van-300-euro-netto-voor-alle-politiemensen.html