Fort Coalitie en het Dalwegproject

Beeld:

Donderdag 9 februari heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot de realisatie van een woonwijk in het gebied rondom het gemeentehuis op de Dalweg. D66 is vanaf de start van het programma in 2018 voorstander geweest van dit plan. Met de sloop van zowel sporthal Beukendal als het voormalige politiebureau komt er veel ruimte vrij voor betaalbaar wonen. Er wordt straks verdiept geparkeerd, er is ruimte voor wandel- en fietspaden en veel groen. Mooi wonen in een groene wijk, op een beeldbepalende locatie in het hart van Soest. Het projectplan gaat uit van maximaal 250 woningen, waarvan het grootste deel betaalbare huur/koop en sociale woningbouw. Met een maximale hoogte van tien bouwlagen.
 
Het besluit van 9 februari betrof het globaal Bestemmingsplan. ‘Globaal’ wil zeggen dat de kaders (aantal woningen, bouwhoogte, bouwvlak etc) waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt wel vastgelegd zijn. Maar de definitieve ontwerpen van de gebouwen en de exacte invulling van het groen en infrastructuur nog niet. Veel informatie, onder andere over de financiële implicaties van lager of minder bouwen bleek pas kort voor de besluitvormende vergadering beschikbaar. Logisch dat een groot deel van de raad (lees: de niet-coalitiepartijen) een paar weken uitstel verzocht om zich beter te kunnen voorbereiden op dit belangrijke besluit. Het gaat hier immers om een beeldbepalend project, met een behoorlijke impact op de omgeving. Het Fort van de Coalitie bleek onvermurwbaar met als argument: we moeten snel door, en elk uitstel betekent vertraging in het aanbestedingstraject.
Ook het door D66 ingediend amendement om de hoogte te verlagen tot maximaal acht bouwlagen heeft het niet gehaald (titel: ‘minimale ingreep, maximaal effect’). De ophaalbrug van Fort Coalitie bleef gesloten. Was het amendement wel aangenomen, dan was het hoogste gebouw straks niet zichtbaar geweest vanaf De Eng en was het uitzicht en de bezonning voor omwonenden minder ingrijpend aangetast.
 
Het gevolg van deze manier van besturen? Een kater, een domper op een mooi plan dat een nog beter plan had kunnen worden. Er is gekozen voor snelheid boven zorgvuldigheid, voor doordrukken in plaats van meenemen.
Met als pijnlijke conclusie dat de intentie ‘we gaan het anders doen, samen, in gesprek met elkaar’ van de winnaar van de verkiezingen Soest2002 binnen een jaar in de slotgracht is beland…
 
Meer weten over het Plan Dalweg? Kijk op de pagina over de Gebiedsvisie Dalweg voor meer info.

Fort Coalitie en het Dalwegproject

Donderdag 9 februari heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot de realisatie van een woonwijk in het gebied rondom het gemeentehuis op de Dalweg. Een besluit vol teleurstelling: de coalitie koos voor snelheid boven zorgvuldigheid, voor doordrukken in plaats van meenemen…