Begroting 2022: Stilstand of vooruitgang?

Het college heeft de begroting voor 20200-2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hieronder een samenvatting van onze bijdrage in de behandeling.

besluitenloos

Een woord valt op bij het lezen van de begroting: stilstand. Stilstand, zoals in de machine van de gemeentelijke organisatie. Deze loopt vast vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit als het gaat om woningbouw, maar ook op andere domeinen. En het het college: dat neemt geen besluiten over grote beleidsmatige projecten, maar laat dit over aan de opvolgers na de verkiezingen. En de Energietransitie en Transitievisie Warmte stagneren: er komt geen geld vanuit het Rijk dus we kunnen niet verder. En dan komt daar de nog de nasleep van de coronacrisis bovenop: een gedwongen pauze en reflectie op hoe nu verder. 

Van stilstand naar vooruitgang? 

De fractie van D66 prijst dit college dat het niet accepteert dat deze stilstand ook achteruitgang zou betekenen. Maar maatregelen neemt om ondanks de problemen toch vooruitgang te boeken. Zo wordt er een Taskforce ingesteld om de grote bouwprojecten vlot te trekken. Extra budget wordt vrijgemaakt om de communicatie rondom de Energietransitie vorm te geven. En het besluit over het Huis van Soest wordt doorgeschoven naar de volgende raadsperiode om dit belangrijke project de aandacht te geven die het verdient. En dan de sociaal-culturele accommodatie in Soesterberg, het Dorpshuis waar de Soesterbergers al zo lang naar uitzien. Eindelijk is hiervoor een startpost in de begroting opgenomen en ligt er een plan met perspectief. 

Een applaus voor deze begroting dus? We zouden D66 niet zijn als we niet toch nog enkele kansen willen benoemen:
– De Energietransitie en lokale opwekking energie verdraagt geen uitstel, afstel of vertraging. We roepen het college op in het beschikbare communicatiebudget zoveel mogelijk aandacht te geven aan besparen, zon op dak en stimuleren van alle andere vormen van lokale energieopwekking.
– De Taskforce woningbouw om de grote projecten vlot te trekken lijkt ons een prima ingreep. Maar schakel ook parallel alvast wat extra, generieke medewerkers in, om in ieder geval de grootste achterstanden weg te werken.
– Goed dat het college voorzichtig is met het uitgeven van fondsen vanuit het Rijk: met de herverdeling van het Gemeentefonds weten we immers niet waar we aan toe zijn. Maar wat D66 betreft betekent dat niet dat we op de geldkist moeten gaan zitten. Neem gecalculeerde risico’s om te investeren in het oplossen van pijnpunten. Zoals het gebrek aan doorstroming in woningen, de structurele financiering voor het Dorpshuis Soesterberg en de geplande taakstelling op Cultuur. 

Investeren en vooruitzien

De vraag die we moeten stellen is: wat voor organisatie willen wij dat onze gemeente is. Een organisatie die op de winkel past en aan het einde van de dag de kassa opmaakt? Of een organisatie die vooruitziet en investeert in de toekomst van Soest?
Die toekomst begint wat D66 betreft met ambitie. Ambitie voor een bruisend, duurzaam en groen Soest. Waar het voor iedereen goed en betaalbaar wonen is.